Atveriame duris ir širdis bendravimui

Regina Lukauskienė
,
Telšių l.-d. „Mastis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

„Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus.“ (Henris Karteris)

 

Šiandienos ikimokyklinė įstaiga labai keičiasi: jai keliami nauji ir vis didesni reikalavimai, skatinantys pedagogus tobulėti, dirbti naujomis sąlygomis, ieškoti visapusiškos asmenybės ugdymo kelio.

Pedagogai, kurie iš tikrųjų suvokia šeimos svarbą ugdant vaikus ir tiki, kad dirbdami kartu su tėvais gali daug pasiekti, sukuria tikrą, abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstą partnerystę. Todėl, siekiant sukurti geranoriškus tėvų, vaikų ir pedagogų tarpusavio santykius, būtina skirti laiko paprasčiausiam bendravimui. Geranoriškas tėvų ir pedagogų bendravimas yra puikus pavyzdys, iš kurio vaikai mokosi.

 

Kartą per pusmetį mūsų darželį lankančių vaikų tėvams organizuojama atvirų durų diena. Planuodami tokius apsilankymus, norime, kad tėvai geriau pažintų kasdienę ugdomąją veiklą, suprastų, jog ir jie yra laukiami, gali dalyvauti šiame procese. Šiais metais atvirų durų diena vyko balandžio 4-ąją. Tėveliai turėjo puikią galimybę stebėti ir dalyvauti muzikos pamokėlėse, bendruomenės edukacinėje veikloje – šventėje, skirtoje Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, galėjo pamatyti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumus grupėje, vaikų ir pedagogų bendravimą, meninius gebėjimus, aplankyti papildomo ugdymo šachmatų būrelį ir individualiai pabendrauti su logopede.

 

Pirmus metus darželį lankančių „Bitučių“ grupės mamytės savo mažylius pradžiugino lėlių spektakliu „Ropė“.

„Kiškučių“ grupėje apsilankiusios mamytės žaidė su vaikais įvairius pirštukų žaidimus, minė mįsles, darė kūrybinius rankų darbelius.

„Nykštukų“ grupėje sesučių Klaudijos ir Patricijos mama buvo puiki auklėtojos pagalbininkė: skaitė pasaką, nagrinėjo veikėjus, o per individualią veiklą su vaikais padėjo išsiaiškinti užduotis ir stebėjo, kaip sekasi jas įveikti.

„Žvirbliukų“ grupę lankančio Mato mama kartu su pedagogais vaidino lėlių spektakliuke „Kiškio trobelė“. Eglutės mama mokė kurti pasakėlę, žaidė su vaikais stalo žaidimus, dalyvavo judrioje veikloje lauke.

 

Tikimės, kad atvirų durų dienos yra naudingos ir reikšmingos, nes tėveliai gali ne tik susipažinti su grupėje vykstančia veikla, bet ir išsinešti dalelę naujos patirties. Todėl ir norisi patirtį skleisti kuo plačiau, pristatant ugdymo proceso galimybes ir įvairovę, kurių įkvėpimo šaltinis dažniausiai būna pedagogo profesionalumas, meilė savo darbui ir kūrybiškumas.

Nuolat tobulėjame ir ieškome tėvų švietimo bei bendradarbiavimo būdų, kurie būtų įdomūs, naudingi ir teiktų malonumą visiems: vaikams, tėvams ir pedagogams. Vertinu pedagogų pastangas ir kūrybišką projektinių veiklų, kuriose svarbus vaidmuo skiriamas šeimos dalyvavimui, vykdymą. Tėvų domėjimasis darželyje vykdoma veikla skatina vaikų motyvaciją, aktyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis, augina savivertę. Buvimas kartu darželio ar grupės aplinkoje padeda tėvams geriau pažinti savo vaikus.

 

Geriausias pedagogų darbo įvertinimas yra tėvų atsiliepimai:

Eglės Lostytės mama: „Buvo smagu geriau pažinti grupės, kurią lanko mano dukra, vaikus, su jais pabendrauti. Manau, kad ir vaikams įdomu sužinoti kokį nors naują žaidimą ar veiklą iš draugo šeimos. Mes su dukra parodėme grupės vaikams, kaip kuriame pasakėles. Grupės draugai mielai į tai įsitraukė. Pabuvusi vos pusdienį darželyje įsitikinau, kad auklėtojų, auklėtojų padėjėjų darbas nėra lengvas, kupinas atsakomybės, bet drauge teikiantis daug gerų emocijų.“

Sesučių Klaudijos ir Patricijos Šileikaičių mama: „Būdama grupėje pamačiau, kiek daug darbo ir širdies įdeda auklėtojos ugdydamos vaikus. Džiaugiuosi puikiu pedagogių pavyzdžiu. Po apsilankymo grupėje grįžau kupina gerų emocijų.“

Dovydo Stonio mama: „Tiek Dovydui, tiek man labai patiko spektakliukas. Smagu, kad ir tėveliai yra įtraukiami į tokias popietes. Vien vaikų reakcija, kai pamatė vaidinančias mamas, nuostabi!“

Nojaus Kundroto mama: „Dalyvavau atvirų durų dienoje „Kiškučių“ grupėje. Buvo įdomu stebėti vaikus, kaip jie pradeda dienelę, smagu matyti, kaip tobulėja ir daug ko išmoksta dėl auklėtojų pastangų ir sunkaus darbo.“

Radvilės Ramanauskaitės mama: „Atvirų durų dieną dalyvavau „Kiškučių“ grupės rytiniame užsiėmime. Auklėtojų dėka vaikai moka įvairių žaidimų, dainelių, mokosi pažinti figūras, apibūdinti daiktus.“

Gabrielės Motuzaitės mama: „Buvo labai miela ir malonu pažiūrėti, kaip mūsų vaikai elgiasi darželyje, kaip žaisdami ir bendraudami mokosi pristatyti save, skaičiuoti, atskirti formas, nusakyti dydžius. Salėje buvo labai gražu stebėti visų pedagogų vienybę, sukuriant nuostabią šventę mūsų vaikams.“

Aistės Karpytės mama: „Lankantis „Bitučių“ grupėje man patiko stebėti, kaip vaikai susikaupę žaidžia, kaip sugeba išlaikyti dėmesį. Buvau patenkinta vaikų patiriamomis emocijomis. Kuo daugiau tokių atvirų dienų tėveliams, tuo geriau.“

Edvardo Dagio mama: „Džiaugiuosi auklėtojų kantrybe, kruopštumu ir mokėjimu bendrauti su visu vaikų būriu.“

 

Dėkojame tėveliams, kurie aktyviai dalyvauja įstaigos gyvenime, talkina mums organizuojant šventes, išvykas, lydint į konkursus, puošiant ir turtinant žaidimų erdves. Mūsų darželio durys Jums atvertos kasdien. Dirbdami iš vien, džiaugsimės prisidėję prie gražesnės, kūrybiškesnės ir spalvingesnės mūsų mažųjų vaikystės.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.