Aplinkosauginio ugdymo projektas „Mes – gamtai, gamta mums…“

Aušra Žaliauskienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo grupėje „Spalviukai“ pradėtas įgyvendinti aplinkosauginio ugdymo projektas „Mes – gamtai, gamta – mums…“, kuriam finansavimą įstaiga gavo iš  Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.

 

Jau ketvirti metai dalyvaujame Marijampolės savivaldybės skelbiamame aplinkosauginio švietimo projektų konkurse ir džiaugiamės vėl gavę finansavimą projekto veikloms įgyvendinti. Projektas apima veiklos sritis, skirtas didinti bendruomenės sąmoningumą, skatinti rinktis draugišką aplinkai gyvenimo būdą, pažinti ir pamilti gamtą, tausoti ir savo veikla prisidėti puoselėjant aplinką.

 

Balandžio 17–21 dienomis grupėje vykdėme projekte numatytą edukacinę programą „Magiški kiaušiniai“. Tai programa, sukurta vaikams, padedanti išvysti mažą gamtos stebuklą – skylančius tikrus vištų kiaušinius ir iš jų išsiritančius viščiukus.

Edukacinės programos tikslas – supažindinti ir parodyti, kaip iš paprasto kiaušinio gali išsiristi nauja gyvybė. Šiais laikais žmonės tolsta nuo gamtos ir kaimo. Todėl dažnai miestuose gyvenantys vaikai  nebežino, iš kur atsiranda kiaušiniai parduotuvėje, o juo labiau niekada nėra regėję iš jo išsiritančio paukštelio.

 

Edukacinės programos organizatoriai į priešmokyklinio ugdymo grupę „Spalviukai“ pristatė visas priemones ir apmokė mokytojus, kaip su ja elgtis, ką daryti, kad būtų užtikrintos sąlygos, reikalingos sėkmingam viščiukų perinimui. Rinkinį sudarė 10 kiaušinių, iš kurių išsirito 7skirtingų veislių, spalvų bei dydžių viščiukai.

 

Ugdytiniai susidomėję stebėjo įrangos montavimą, pajungimą, gyvosios medžiagos patalpinimą į inkubatorių, prižiūrėjo, kad būtų nuolat užtikrinamos tinkamos sąlygos (šiluma, drėgmė), skaitė apie tai specialią literatūrą, domėjosi, kaip šie procesai vyksta natūralioje aplinkoje, perint gyvam paukščiui. Kiekvienas vaikas stengėsi pamatyti jau susiformavusio paukštelio išsilukštenimą iš kiaušinio, išsiritusio mažylio pastangas išdžiūti, sušilti, gyventi. O paaugusiais viščiukais nuoširdžiai rūpinosi: lesino, girdė, keitė pjuvenas, valė narvelius, glostė bei mylavo savo naujuosius augintinius, sugalvojo jiems vardus, piešė jų „portretus“. „Spalviukų“ grupėje netrūko ir svečių – vaikučių iš kitų grupių, įstaigos darbuotojų, kurie taip pat sekė „mažų pūkuotų kamuoliukų“ gyvenimą. Sunkiausia buvo su mažyliais išsiskirti – kiekvienas norėjo bent po vieną parsinešti į namus. Programa paliko daug neišdildomų įspūdžių vaikams bei suteikė naujų žinių apie gyvąją gamtą.

 

Gegužės 23 d., įgyvendinant projektą „Mes – gamtai, gamta mums…“ kartu su priešmokyklinio ugdymo grupe „Bitutės“ išsiruošėme į ekskursiją. Aplankėme Žuvinto biosferos rezervatą.

Čia ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su didžiąją dalimi Lietuvoje sutinkamų paukščių ir pelkių buveinių ypatumais. Šia išvyka siekėme per stebėjimą ir pažinimą padėti vaikams suvokti save kaip visumos dalelę, žadinti troškimą pažinti gamtą, gerbti, mylėti ir saugoti supančią aplinką. Vaikai turėjo galimybę su žiūronais stebėti rezervate gyvenančius paukščius, išgirsti jų balsus edukacinėje erdvėje.

 

Šiuo projektu siekiama, kad vaikai ir šalia jų esantys suaugusieji pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį; kad vartotojo požiūris į gamtą, pagarba gyvybei ir atsakomybė už ją taptų jų vertybine nuostata; kad vaikai gebėtų apginti savo principus ir taikytų juos kasdienėje ir būsimoje profesinėje veikloje. Kiekvienas iš mūsų esame gamtos pasaulio dalis. Mes visi priklausome nuo aplinkos, o aplinka – nuo mūsų. Mes išliksime ir ateities kartos išliks tuo atveju, jei pasaulis bus sveikas. Joks asmuo vienas pats negali išgelbėti viso pasaulio. Bet jei kiekvienas pagal savo išgales saugos ir gerins supančią aplinką, gal tuo ir padėsime apsaugoti visą planetą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.