Ankstyvoji kūryba ir adaptacija lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Visi žmonės turi svarbiausius poreikius. Thomas Berry Brazeltonas savo knygoje „Vaikų poreikiai, kurių negalima ignoruoti“ išskiria, kad ankstyvojo amžiaus vaikams ypač reikia nuolatinio emocinio ryšio, fizinio saugumo ir priežiūros, įvairios patirties, raidą atitinkančios veiklos, aplinkinių pripažinimo, tam tikrų ribų ir pažįstamos aplinkos.

 

Baigiasi pirmieji mokslo metai, kai Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ pradėjome ugdyti ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.) vaikus. Todėl teko daug mokytis, domėtis ir bandyti, kurti aplinką, atmosferą ir veiklas, kurios atlieptų svarbiausius ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius. Bendradarbiaudami, o ne dirbdami kiekvienas atskirai, pedagogai gali sukurti kūrybišką vaiko ugdymo(si) terpę, todėl išsikeltą tikslą (lengva vaikų adaptacija lopšelyje-darželyje) vykdėme kartu – meninio ugdymo mokytojas, muzikos mokytojas ir grupės pedagogas. Bendradarbiavimas, bendra veikla dirbant kartu padėjo patenkinti vaikų smalsumą ir užtikrinti emocinį, fizinį saugumą. Žaidžiant, dirbant kartu buvo galima dažnai keisti veiklas nuo piešimo iki muzikos ar nuo šokio iki vaidinimo. Kartu su ugdytiniais žaidėme, kūrėme, improvizavome, piešėme, lipdėme, dainavome, šokome, kalbėjome. Siekdamos kokybiško pedagogo ir vaiko santykio sudarėme sąlygas kiekvienam žaidžiant išbandyti įvairias meninės veiklos formas, neskirstant, kur baigiasi kiekvieno pedagogo kuruojama sritis.

 

Vaikai įtraukiami į ištisą virtinę veiklų ir įvykių: jeigu dainuojame apie katiną, vėliau jį ir piešiame, prausiame (nuvalome piešinį nuo lentos). Jei katinas nupraustas, tai patiems reikia praustis, todėl galima padainuoti dainą apie upelį. Jei yra upelis, tada jame plaukioja ir žuvys, kurias reikia nuspalvinti. O vėliau ir po upelį pabraidžioti galima. Taip žingsnis po žingsnio vyksta holistinis integruotas meninis ugdymas, kurį vaikai visada pasitinka kaip šventę. Vienu metu integruotose veiklose su maždaug penkiolika vaikų dirba 3 pedagogai. Taip visiems užtikrinamas dėmesys ir ugdymo individualizavimas. Vieni ilgiau piešia, kiti ilgiau dainuoja. Vaikai be streso pereina visus pedagogų numatytus etapus. Jie dar maži, veiklų įspūdžiais nesidalija, tačiau kūno kalba, šypsenos ir noras kurti, veikti ir įgyti gebėjimai išduoda, kad einama teisingu keliu.

 

Praėjus beveik metams galima sakyti, kad adaptacija lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ kūrybiškai lengva, o pažanga visose srityse aiškiai matoma. Dabar savo patirtimi dalijamės įstaigoje ir seminaruose, lopšelio-darželio inicijuotame respublikiniame projekte „Žaidžiame meną“.

 

Joana Tėvelytė

Meninio ugdymo mokytoja ekspertė

Lijana Neverauskienė

Vyr. muzikos mokytoja

Vilma Kleveckienė

Vyr. mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.