„Abrakadabra“

Rasa Kartanienė
,
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono g-jos logopedė

Balandžio 6 d. Alytaus rajono švietimo pagalbos specialistai pakvietė miesto ir rajono pedagogus į renginį „Abrakadabra – kai kalbu, tai kuriu“, skirtą pasidalyti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo metodais ir jų taikymu įvairiose pratybose. Alytaus kolegijos auditorijoje susirinko nemažas būrys specialistų iš Varėnos, Kaišiadorių, Druskininkų, Alytaus, Kauno. Logopedai ir specialieji pedagogai bei psichologai dalijosi patirtimi apie alternatyvius, netradicinius ugdymo metodus.

 

Paprastai darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, reikalauja kantrybės ir nuoseklumo. Tad visi turi būti atkaklūs, tikėti tuo, ką daro. Svarbiausia – optimizmas ir kūrybiškas požiūris. Mokinys prastai rašo? Skaito? Taria? Tai iššūkis visiems, savotiškas patikrinimas. Patikrinimas visų, kurie bent truputį prisiliečia prie šių mokinių. Būtent apie tokius iššūkius ir naudą dalyviams kalbėjo lektoriai. Informaciją patogiau perteikti žodžiais. Norėtumėme ištarti tą stebuklingą „abrakadabra“ ir štai – rezultatas! Renginio pavadinimas tarsi patvirtinimas, kad spalva, garsu, judesiu, vaizdu, ritmu galima pasiekti tą „abrakadabra“ stebuklą.

 

Konferencijoje buvo daug praktinių užduočių. Kaišiadorių miesto ir rajono ugdymo įstaigų – Vaclovo Giržado progimnazijos, Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“, darželio „Spindulys“ – specialistės pasidalijo patirtimi apie smulkiosios motorikos lavinimą, ebru technikos, senovinių lietuvių žaislų panaudojimą logopedinėse pratybose. Simno specialiosios mokyklos dramos studijos „Runa“ vadovas Arūnas Narauskas pademonstravo vaizdo siužetą apie darbą su neįgaliaisiais. Dzūkiškų palyginimų priemonę sukūrė ir pateikė logopedė Renata Danevičienė. Apie šokio, žaidimų, dailės, muzikos integraciją kalbėjo Pivašiūnų, Butrimonių gimnazijų specialistės. Visa, kas geriausia sukurta vaikams, turėtų būti naudojama. Neužmiršome ir informacinių technologijų. Varėnos „Ryto“ progimnazijos logopedė Vidutė Zubrienė pristatė „Kompiuterinę kalbos viktoriną“, kuri padeda įvairių gebėjimų mokiniams lavinti savo komunikavimo kompetenciją.

 

Asociacijos „Mirabilia“ atstovė Irma Katelynienė šnekėjo apie neseniai pasibaigusį projektą, kurio viena iš dalių susijusi su šokiu. Ji citavo šokių vadovę: „Kaip svarbu padėti tiems, kuriems pagalba būtina. Koks būna džiaugsmas, kai į ratelį su visais niekada neinantis vaikas pagaliau išdrįsta prisijungti…“

Konferencijos pabaigoje dalyvius ir jų ugdytinius pakvietėme į analogų neturintį renginį „SUPasi vasara“ Simne. Tai tarsi mokslo metų užbaigimas, skatinantis susitikti ir pasidalyti tuo, ko išmokome. Jau devintus metus vyksta projektas, kurio autorės – mūsų rajono specialistės Renata Danevičienė ir Irena Sinkevičienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.