Švietimo naujienos

View this email online

Kviečiame skaityti naujausius straipsnius:

Knyga – būdas pažinti save ir pasaulį…

Kaip kartais nutinka nutikimų... Nežinau, kas atsitiko šįkart, bet apie rašytoją Iloną EŽERINYTĘ negalėjau rašyti, kol neprisiliečiau prie jos knygos. Kažkokia nenumaldoma trauka pajusti jos kūrybą ar atsakomybė pasakyti taip,…

Susitikimo su alumnais patirtį apmąstant

Jungtinėse Amerikos Valstijose itin populiari ir gyva tradicija buvusiems mokiniams tam tikrų švenčių proga sugrįžti į savąją mokyklą. Susitikimai su buvusiais bendraklasiais, mokytojais, jauniausios kartos mokiniais anapus Atlanto yra tapę…

Okupacijų istorijos pateikimas mokyklose – su praeities iliustracijomis

Pagėgių pašonėje esančiame miške pažymėtas buvęs Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialas „Oflager 53“. Mažosios Lietuvos enciklopedijos duomenimis, jis nacių įkurtas 1941 m. balandžio 15 d. Memorialinis stendas liudija, kad čia nuo fašistų kulkų,…

Tarptautinis „eTwinning“ projektas „Gyvūnai šalia mūsų“

Kauno menų darželis „Etiudas“ nuo 2012 m. dalyvauja tarptautiniuose „eTwinning“ projektuose. Mano tarptautinių projektų patirtis prasidėjo įsitraukus į kitų įstaigų sukurtus projektus. Nuo 2016 m. pradėjau pati kurti ir įgyvendinti „eTwinning“ projektus.…

Konferencija „Sveikas vaikas – sėkmingo ugdymosi garantas“

Balandžio mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko konferencija „Sveikas vaikas – sėkmingo ugdymosi garantas“. Ją organizavo sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė, vadovaujama direktorės pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės. Konferencijoje dalyvavo…

Šimtmečio idėjos suburti

„O jeigu kartais, po daugel metų, Sueisim vėl, mieli draugai, Tai mūsų gretos bus jau praretėję Ir pasikeitę mūs veidai.“ (Jonas Aistis)   Šimtmečio išbandymai išgrynino „Aušros“ dvasią, atskleidė tikrųjų…

Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris

Balandžio 9 d. „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“. Konferencijoje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, vaikų globos namų ir kitų įstaigų atstovai.…

Pedagoginių idėjų mugė „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas“

Šiemet Lietuvos tauta švenčia savo valstybės atkūrimo šimtmetį. Daug prasmingų renginių, pamokų, parodų, akcijų ir kitų priemonių buvo įgyvendinta švietimo įstaigose. Susikaupė nemenka patirtis skatinant pilietines ir tautines idėjas, kuriomis…

Idėjų mugė

Kovo 19–20 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko idėjų mugė „Aš laimingas, kai...“. Renginio motyvas – laimingas vaikas. Ugdytiniai grupėse diskutavo, kas yra ta laimė, kokios veiklos jiems labiausiai patinka. Po šių diskusijų…

Daug mažų širdelių plakė vienu ritmu…

„Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą.“ (Kanadiečių sėkmės mokytojas Johnas Kehoe)   Kovo 27-ąją Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 2–4 klasių mokiniai, lydimi manęs, mokytojos…

Šiauliuose vyko tarptautinis robotikos konkursas „Saulės robotų mūšis 2018“

Balandžio 7 d. didžiulis robotikos entuziastų būrys iš visos Lietuvos ir Latvijos atvyko į Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir Šiaulių robotikos klubo pirmąkart suorganizuotą tarptautinį robotikos konkursą „Saulės robotų mūšis 2018“. Šiose…

Frankofonijos renginiai – kelias daugiakalbystės link

Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje kovas – Frankofonijos mėnuo. Frankofonija simbolizuoja bendrystę, solidarumą ir taiką, šia proga organizuojama daugybė renginių. Alytaus r. Butrimonių gimnazija taip pat minėjo šią tarptautinę šventę ir vykdė…

Dailininkės vaikams: Lietuvos vaikams ir jaunimui skirtų leidinių iliustracijos (1918–1940)

Ko reikia, kad knyga išliktų jaunojo skaitytojo vizualinėje atmintyje? Dėmesį patraukiančio viršelio, laiko dvasią atitinkančių išraiškingų iliustracijų, teksto ir vaizdo dermės? Kokius tikslus sau kėlė pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) dailininkės,…

 
 
 
To change your subscription, click here.