Vaiko individualios pažangos asocijuotų mokyklų tinklo stažuotės Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

„Asmenybės ūgtis – asmenybės branda, pasiekimai, pažanga… Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales ir ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu…“ (Geros mokyklos koncepcija, 2015)   VIP asocijuotų mokyklų tinklo tikslas – patobulinti mokinių pažinimo, motyvavimo ir paramos bei ugdymosi aplinkų kūrimo pedagogų kompetencijas dalyvaujant … Tęskite Vaiko individualios pažangos asocijuotų mokyklų tinklo stažuotės Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje skaitymą