Tęstinis olimpinio ugdymo projektas „Pupų pėdo olimpiečiai“

Spalio–gruodžio mėnesiais Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ buvo įgyvendinamas tęstinis olimpinio ugdymo projektas „Pupų pėdo olimpiečiai“. Labai džiaugiamės, kad Lietuvos tautinis olimpinis komitetas suteikė galimybę mūsų darželyje įgyvendinti šį projektą jį finansuodamas. Projekto tikslas – diegti vaikams humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę. Projekto metu stengėmės skleisti olimpizmo idėjas, gilinti … Tęskite Tęstinis olimpinio ugdymo projektas „Pupų pėdo olimpiečiai“ skaitymą