Stažuotė Estijoje Lietuvos gamtos mokslų mokytojams

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, organizuoja trumpas (3–5 dienų) stažuotes į užsienį. Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo, gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų, socialinių mokslų, matematikos, fizinio lavinimo, gimtųjų kalbų, užsienio kalbų, meninio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai. Vasario 6–10 d. dešimt Lietuvos mokytojų viešėjo Estijoje ir domėjosi šios valstybės … Tęskite Stažuotė Estijoje Lietuvos gamtos mokslų mokytojams skaitymą