„Molinių pasakų knyga“ – inovatyvi metodinė ugdymo(si) priemonė

Dirbant nuotoliniu būdu, mokytojui (ugdytojui) tenka ieškoti įvairių kelių, kaip pasiekti vaikus ir jų šeimas, kaip sudominti, motyvuoti vaikus prasmingai veiklai, t. y. ugdyti(is) per nuotolį. Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Joana Tėvelytė, mėnesį dirbdama ir ugdydama nuotoliniu būdu, pasirinko bendrauti su vaikų šeimomis naratyvinio žaidimo principais.   Sąvoką „naratyvinis žaidimas“ suformulavo Hakkarainen ir Brėdikytė (2010) ją apibrėždami … Tęskite „Molinių pasakų knyga“ – inovatyvi metodinė ugdymo(si) priemonė skaitymą