Meilę sportui ugdome nuo mažens

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” vienas iš prioritetų – sveikatą stiprinančios mokyklos kūrimas, kurios tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Šį prioritetą įgyvendiname pasitelkdami komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Daug dėmesio skiriame sveikai gyvensenai ir sportui. Tačiau ne tik sportuojame, … Tęskite Meilę sportui ugdome nuo mažens skaitymą