Meilę sportui ugdome nuo mažens

Lina Kozienė
,
Mažeikių l.-d. „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” vienas iš prioritetų – sveikatą stiprinančios mokyklos kūrimas, kurios tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Šį prioritetą įgyvendiname pasitelkdami komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Daug dėmesio skiriame sveikai gyvensenai ir sportui. Tačiau ne tik sportuojame, bet ir domimės sportininkų pasiekimais, lankomės organizuojamuose sporto renginiuose, parodose sporto tematika.

 

Šių metų rugsėjo 9–20 dienomis „Žemaitukų“, „Tauškučių“, „Žiniukų”, „Nykštukų” ir „Šnekučių” grupių vaikai lankėsi Mažeikių miesto muziejaus organizuotoje parodoje „Krepšinis Mažeikiuose“, skirtoje Lietuvos krepšinio 100-mečiui ir Lietuvos krepšinio metams paminėti.

 

 

Šios išvykos tikslas – susipažinti su muziejaus eksponatais, jų įvairove. Parodoje gausu sportinių eksponatų. Vaikai iš arti pamatė daug įvairių krepšininkų iškovotų medalių, čempionų taurių bei asmeninių čempionų žiedų. Eksponuojama ir kai kurių mažeikiškių krepšininkų apranga. Dalį marškinėlių parodai paskolino tauragiškis kolekcionierius Linas Janušonis, kitus sunešė patys žaidėjai ar jų pažįstami.

 

Be krepšinio atributikos, apdovanojimų, muziejuje eksponuojama ir vaikų piešinių paroda krepšinio tematika, skirta Lietuvos krepšinio 100-mečiui ir Lietuvos krepšinio metams paminėti. Vaikai pasidžiaugė mūsų, Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis”, ugdytinių kūrybiniais darbeliais, atliktais įvairiomis technikomis.

 

Džiugina tai, kad ne tik mūsų įstaigos vaikai, bet ir jų tėveliai noriai įsijungia į sportinį judėjimą. Ir visai nesvarbu sportiniai pasiekimai. Svarbus judėjimas, kuris sveikatina, suteikia džiugių emocijų. Šita išvyka – tai dar vienas žingsnis artyn sveikatą stiprinančios mokyklos kūrimo.

 

Puikūs įspūdžiai ir gera nuotaika lydėjo vaikus visą dieną. Norisi tikėti, kad dar kartą į muziejų vaikai grįš su mama ir tėčiu, broliu ar sesute.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.