B. Blumo taksonomijos modelio taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ pedagogų komanda visus metus taiko pedagogo, švietimo teoretiko Benjamino Blumo (Benjamin Samuel Bloom) sukurtą taksonomijos modelį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Šiuo modeliu siekiama vaikų pasiekimų pokyčių. Pedagogės dalijasi šios naujovės taikymo patirtimi ir įžvalgomis.   Taikant modelį sukurta planavimo sistema, vyko praktikumai, dalijimasis patirtimis ir atradimais su pedagogais. Pagrindinis tikslas – atsisakyti formalaus planavimo ir … Tęskite B. Blumo taksonomijos modelio taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme skaitymą