„Žmogus tėvynėn tenuein per širdį“

Stefanija Ambrozaitienė
,
Klaipėdos l.-d. „Traukinukas“ meninio ugdymo mokytoja

Šiandien jau dažnas žino, kad kovo 22-oji – Vilhelmo Storostos-Vydūno gimimo diena. Ši diena Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Traukinukas“ buvo tikrai neeilinė. Respublikinio projekto, skirto Vydūno 150-osioms metinėms paminėti, „Žmogus tėvynėn tenuein per širdį“ (Vydūnas) kūrybinė grupė taip pat laukė šios dienos, nes į Klaipėdos Prano Domšaičio galeriją rinkosi visi projekto dalyviai.

 

Projektinis renginys „Vydūną prisiminus“ sukvietė bendraminčius iš Priekulės, Švėkšnos ir Kretingalės lopšelių-darželių, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“, Klaipėdos lopšelių-darželių „Vėrinėlis“ ir „Traukinukas“. Visi gražiai pasipuošę, įmantriai susišukavę, pasiėmę savo muzikos instrumentus skubėjo į jaukią, pilną tyloje rymančių paveikslų galerijos salę.

Sveikinimo žodžiu visus pasitiko projekto idėjos autorė, Klaipėdos lopšelio-darželio direktorė Jolanta Kanišauskienė. Renginio vedėjos vaikams suprantama, įtaigia kalba trumpai supažindino visus su mūsų krašto šviesuoliu, filosofu ir mąstytoju Vydūnu. O tada suskambo Vydūno daina „Aš išdainavau visas daineles“, kurią atliko renginio viešnia, dainininkė Giedrė Zeicaitė. Ji mažiesiems dovanojo ir dar vieną Vydūno kūrinį „Ar būt malonu širdelei, Ievužėl“. Visi esame dėkingi šiai dainininkei ir pedagogei, radusiai laiko pabūti su mažaisiais klausytojais.

 

Vydūnas itin gražiai draugavo su muzika (kūrė dainas, grojo ne vienu instrumentu, dirigavo), todėl mūsų susibūrimą papuošė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos birbynių kvinteto (vadovas mokytojas Anatolijus Tumanovas) atliekami kompozitoriaus B. Šidiškio nuotaikingi kūriniai „Kaimiškas šokis“ ir „Neverk, mergužėle, neverk“. Juos lydėjo mažųjų aplodismentai.

Visi įdėmiai klausėmės pasakojimo apie Vydūną ir jo arfą. Šį nuostabų instrumentą Vydūnas nusipirko būdamas jau suaugęs. Su arfa jis nesiskyrė bemaž visą gyvenimą. Laimingas atsitiktinumas lėmė, kad toji arfa yra išlikusi, šiandien ji saugoma Kintų Vydūno kultūros centre. Nors arfos šiame renginyje neturėjome, bet mūsų širdis pavergė Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos IV klasės mokinės Radvilės Užgalytės kanklėmis atliktas kūrinys „Vai, užkilokit vartelius“ (mokytojos Ritos Liubinienės kanklių klasė, akomponavo Jelena Vasiljeva).

 

„Daina, paprasta kaip lakštingalos giesmė, natūrali kaip gėlės kvepėjimas, mąsli ir jausminga, daina tyloje išskleisdavo savo sielą, jaudindavo vaikų širdis. Ji stebėtinai dera prie viso tėvynės gyvenimo skambėjimo“, – taip rašė Vydūnas. Ir nors jau nemažai laiko prabėgo nuo šių Vydūno žodžių, mes net neabejojame, kad ir šiandien visų širdis jaudina daina. Tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų.

Ir kilo iš savo vietų mažieji dainininkai, ir suskambo lietuvių liaudies bei Klaipėdos krašto liaudies dainos. Išgirdome net pamariškių šneką: jos malonu klausytis, gaila, kad šiandien Klaipėdoje retai ją beišgirsi. Dėkojame šilutiškiams ir priekuliškiams, kad turėjome laimės išgirsti pamario žmonių kalbą. „Aušt pavasarėlio linksmoji diena“ (Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“), „Išėjo bobutė“ (Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“), „Aš išėjau į turgėlį“ (Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“) – melodingos, nuoširdžios, nuotaikingos Klaipėdos krašto liaudies dainos. O Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ vaikai, save vadinantys „Žuvininkais“, net kanklėmis užgrojo! Linksmai skambėjusioms lietuvių liaudies dainoms „Vo kame bova, vožieli mona“ (Priekulės lopšelis-darželis), „Rida-da“ (Švėkšnos lopšelis-darželis) ir „Išjuojė Cibitis medžiuotė“ (Kretingalės lopšelis-darželis) salėje sėdintys žiūrovai negailėjo plojimų.

 

Vydūnui svarbiausia – tautos moralinio atgimimo ugdymas. Jis kvietė tėvynainius šviestis, ieškoti atsparos savo tautos sukurtose vertybėse. O tos vertybės slypi neišsemiamuose mūsų etnokultūros kloduose. Juos atverti ir parodyti patiems mažiausiems siekia darželių meninio ugdymo mokytojai. Turime jiems atskiru žodžiu padėkoti: Reginai Tulickienei (Priekulė), Irenai Žekienei (Šilutė), Pranciškai Kurmanskienei (Kretingalė), Jurgitai Rumšienei (Švėkšna), Jūratei Zbarauskienei.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ direktorė J. Kanišauskienė pamalonino mažuosius, dalyvavusius darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Manoji riešinė“ ir laimėjusius prizines vietas bei atskiras nominacijas, padėkos raštais ir dovanėlėmis.

 

Visų renginio dalyvių laukė gardžios vaišės. Jomis pasirūpino ,,Traukinuko“ darbštuolės, išradingos pedagogės Roma Jakštienė ir Liudmila Michailina.

Visų vardu dėkojame ilgamečiams savo bičiuliams – P. Domšaičio galerijos vedėjai Kristinai Jokubavičienei ir vyriausiajai muziejininkei Vaidei Gaudiešiūtei.

 

Renginį vedė Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ pedagogės Angelė Lipšic ir Vera Afanasjeva.

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“ (Vydūnas) – mes visi, šio projekto kūrybinė grupė ir jo dalyviai, tikimės, kad mūsų įdėtas triūsas, ugdant ir auklėjant ateities žmones, nenueis perniek.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.