„Žaliasis pėdsakas“ apkeliavo Panevėžio švietimo įstaigas

Jurgita Ablėnė
,
lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė
Edita Brazauskienė
,
mokytoja metodininkė

Kam reikalingi draugai? Kad galėtume bendrauti, dalintis, džiaugtis ir turtinti vieni kitus. Toks sumanymas kilo Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorei Jurgitai Ablėnei ir mokytojai metodininkei Editai Brazauskienei, suburti nuostabų įstaigos kolektyvą, socialinius partnerius: lopšelius-darželius „Papartis“, „Taika“, „Diemedis“, „Draugystė“, svečio teisėmis „Gintarėlis“ ir gamtos mokyklą keliauti kartu paliekant „Žalią pėdsaką“.

 

Pirmas modulis „Mažais žingsneliais“ vyko lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, svečius pasveikino tarptautinių gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius, kuris skaitė pranešimą „Gamtosauginės mokyklos: dabartis ir perspektyva“, Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros skyriaus vyriausios specialistės Rūta Taučikienė ir Ona Verikienė. Jurgita Ablėnė ir muzikos vyr. mokytoja Kristina Jankuvienė pristatė įstaigą filmuku „Mažais žingsneliais“. Kūrybingos, išradingos, smalsios mokytojos, logopedė ir mokytojų padėjėjos visus svečius priėmė į grupes, stebėti atvirų veiklų. Mokytojos su vaikučiais pakvietė visus keliauti eksperimentų, bandymų, kūrybinių dirbtuvių, edukacinių programų pėdsakais. Įdomi, prasminga veikla praturtino kiekvieną dalyvį, kurie pasiėmė sau ir pasidalino grįžę su kolegomis.

 

Antras susitikimas „Švari aplinka – dovana žemei” vyko lopšelyje-darželyje „Papartis“, svetingai pasitiko laikinai einanti direktorės pareigas Rasa Galūzienė su nuostabiu mokytojų būriu. Įstaigos mokytojos ir logopedės pasidalino savo padarytomis metodinėmis priemonėmis iš antrinių žaliavų. Vaikai parodė spektaklį kaip reikia rūšiuoti šiukšles. „Peliuko” ir „Drugelio” grupės vaikai su savo mokytojomis atliko „Peliukų mankštelę” su netradicinėmis ugdymo priemonėmis. Darželio koridorių puošė tėvelių ir vaikų pagaminti kūrybiniai darbeliai iš antrinių žaliavų „Dėžė kitaip”. Mokytojos gamino dovaną draugui panaudodamos antrines žaliavas. Šios dienos įspūdžiai išliks ilgam, o pasidalinta patirtis skatins tobulėti ir augti. Labai ačiū mokytojoms, kurios prisidėjo prie organizuojamų veiklų, už idėjas ir pagamintas įvairias metodinės priemones.

 

Trečias susitikimas „Mes – gamtos draugai” vyko lopšelyje-darželyje „Taika“. Direktorė Irena Meiduvienė pristatė įstaigą, ansamblio „Raskilėlė“ mergaitės, vadovaujamos meninio ugdymo mokytojos Violetos Kepalienės, skyrė visiems dainas apie žemę. Pranešimą „Miestas, vystantis tvarią aplinką“ skaitė Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros vyr. specialistė Ona Verikienė, Gamtos mokykloje vykdomas veiklas „Veiklos, įkvėptos gamtos“, pristatė Gamtos mokyklos direktorė Vaiva Jankauskienė, gamtosauginius renginius, į kuriuos įtraukiami ir darželinukai aptarė A. Lipniūno progimnazijos mokytoja Vaida Kielienė savo pranešime „Pažinimo džiaugsmas stebint ir tyrinėjant“. Užsiėmimų planą tema „Rūšiuoji – gamtą tausoji“ ir aktyvius ugdymo metodus pristatė mūsų mokytoja metodininkė Larisa Rubanienė. Visos susirinkę mokytojos atliko praktines užduotis, pritaikant metodą su de Bono kepurėmis, kūrė kilimėlius robotukams bitutėms Bee-Bot ir pristatė veiklų idėjas.

 

 

Ketvirtas pasimatymas vyko lopšelyje-darželyje „Diemedis“, jo tema – „Nuo mažų darbų iki idėjų ateičiai“. Direktorė Audronė Mikolajūnienė pristatė įstaigą ir jos veiklas, visos „Diemedžio” mokytojos suvaidino spektaklį „Šimtas zuikių” ir pakvietė visus į „Madų šou”. Jame dalyvavo įstaigos mokytojos bei ugdytiniai, kuriuos papuošė ir tvarius rūbus kūrė tėveliai. Mokytojos Diana Masiulienė ir Raminta Užusienienė pakvietė į praktinę užduotį „Papuošalas sau”. Džiaugiamės gera nuotaika ir naujais potyriais.

 

Visus pakerėjo penktas susitikimas „Augalų žavadienis“ lopšelyje-darželyje „Draugystė“, kur svečius sutiko direktorė Jurgita Ožekauskienė ir mokytojas gamtosauginėms veikloms subūrusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė. Įstaigos erdves papuošė Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų, „Beržų” progimnazijos mokytojų kūrybiniai darbai – netradicinės gėlės. Vyko renginys „Augalų žavadienis, kurio metu įstaigos ugdytiniai, mokytojai ir svečiai iš lopšelių-darželių „Žvaigždutė”, „Diemedis”, „Papartis”, „Gintarėlis”, „Taika“ bei Gamtos mokyklos dalyvavo improvizacijoje „Gėlių karalystė”, gėrėjosi gėlių spalvomis, jų įvairove. Po renginio pedagogai kūrybinėse dirbtuvėlėse iš buitinių atliekų, gamtinės medžiagos gaminosi savo svajonių gėles. Lopšelio-darželio „Draugystė” mokytojai pristatė savo darbo patirtį – stendinius pranešimus „Netradicinių priemonių panaudojimas ugdymosi procese”. Įstaigos pedagogai turėjo puikią galimybę pristatyti savo veikas ir pasisemti patirties bei naujų idėjų iš kitų.

 

Paskutinis susitikimas, kaip ir pridera, vyko gamtoje. Gamtos mokykloje pasitiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kuzmienė, aprodė erdves, zoosodą. Mokytojos metodininkės skaitė pranešimus: Vaida Sarapinienė „Panevėžio gamtos mokyklos edukacinė aplinka kaip ugdymąsi stimuliuojanti erdvė“ ir Dovilė Šablinskienė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijų ugdymas atskleidžiant pagamintų prekių, vartojimo ir atliekų rūšiavimo sąsajas“.

 

Džiaugiamės gražiais renginiais, visų direktorių, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, specialisčių, mokytojų padėjėjų aktyvumu, geranoriškumu, bendradarbiavimu.

 

Gamta visų namai, rūpinkimės jos išsaugojimu, to mokydami nuo mažumės. Smagu turėti gerus partnerius ir bendraminčius kitose švietimo ugdymo įstaigose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.