Žalias projektas žaliems vaikams

Aušra Rašytinienė
,
Kauno menų darželio „Etiudas“ mokytoja metodininkė

Kauno menų darželio „Etiudas” mokytojai ir mokiniai jau antrus metus dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „Žali mokytojai žaliems vaikams“ (angl. „Green teachers for green kids“). Šio projekto tikslas – mokyti vaikus būti aktyviais tvarios aplinkos puoselėtojais.

 

Projekte dalyvaujančios šalys Estija, Kroatija, Ispanija (Katalonai), Prancūzija, Švedija, Turkija ir Lietuva atsakingos už savo ugdytinių supažindinimą, kaip galime prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, ką turime daryti, kad taptume sąmoningais vartotojais, ką turime žinoti apie aplinkos taršą, kaip elgtis su antrinėmis žaliavomis, kaip senus daiktus prikelti naujam gyvenimui, kaip puoselėti ir prižiūrėti mus supančią aplinką.

 

Projekto įgyvendinimo metu organizuojamos išvykos į minėtas šalis. Jau aplankytos trys šalys: Turkija (Ünye miestas), Švedija (Stokholmas), Prancūzija (Paryžius). Patyrėme nuostabių įspūdžių. Vizitų metu vyko mokymai, kurių metų susipažįstama su aplankytos šalies švietimo sistema, vaikų aplinkosauginiu ugdymu. Susitikimų metu diskutuojame, dalinamės nuomonėmis ir patirtimi vaikų aplinkosauginio ugdymo temomis, numatome veiklas, kurias kiekviena šalis įgyvendins su savo auklėtiniais bei mokyklos bendruomene. Vasario mėnesį projekto partneriai atvyksta į Lietuvą. Darželio bendruomenė rūpinasi svečių priėmimu, organizuoja ekskursijas po Kauną, Anykščius ir Vilnių, planuoja vizito darželyje veiklas ir užsiėmimus.

 

Kiekvieną mėnesį vyksta nuotoliniai projekto vadovų susitikimai. Aptariami veiklos planai, problemos. Planuojami bendri renginiai, akcijos, projektai bei nuotoliniai mokinių susitikimai. Šie susitikimai skatina vaikus domėtis, kur gyvena partneriai, aiškinasi, kur randasi kiekviena šalis, kokia kalba šneka naujieji draugai. Taip plečiamas geografijos, užsienio kalbų mokymas, lavinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

 

Įgyvendinant projekto veiklas vaikai puoselėja darželio aplinką, sodina gėles, jas laisto ir kartu su mokytojomis prižiūri, sugrėbia nukritusius medžių lapus. Prie projekto įgyvendinimo aktyviai prisideda ir vaikų tėvai.  Kūrė vaikams rūbus iš antrinių žaliavų: plastiko, kartono, senų rūbų bei kitų jau nebenaudojamų medžiagų. Organizuotas renginys „Madų demonstravimas“, bei akcija „Pirkinių maišelis iš antrinių žaliavų“. Tėvų dėka įsigijome stacionarią lesyklą žiemojantiems paukščiams,projekto lėšomis įsigijome vabzdžių viešbutį, kartu su tėveliais gaminome inkilus ir įkėlėme juos į medžius darželio teritorijoje. Tokios veiklos skatina vaikus labiau rūpintis darželio aplinkoje gyvenančiais vabzdžiais ir paukščiais. Vykome į antrinių žaliavų rūšiavimo įmonę UAB „Kauno švara“, pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo įmonę UAB „Žalvaris“. Mokytojos veiklose vaikams siūlo naudoti antrines žaliavas. Sukuriami nuostabius darbai: „Velykinės verbos“, „Rudeniniai medžiai“ ir kt.

 

Vaikai, aktyviai dalyvaudami „žaliame“ projekte, įgyja ekologinių žinių apie vandens, žemės išteklių tausojimą, susipažįsta su oro ir aplinkos taršos problemomis, mokosi rūšiuoti atliekas, patiria naujų atradimų ir kūrybos džiaugsmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.