„Žaismė ir atradimai vaikų akimis“

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ sausio 2 d. – vasario 10 d. kvietė visus Lietuvos mokytojus prisijungti į respublikinį projektą „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“.

 

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Tikėjomės, kad šis projektas padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones ir dalytis gerąja patirtimi.

Šiuolaikinės ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagrindinis siekis – užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Kad būtų užtikrintas vaikų visapusiškas, jų poreikius atitinkantis ugdymas, be galo svarbus įstaigoje dirbančių pedagogų gebėjimas įtraukti proaktyvaus vaikų ugdymo būdus – aš sukuriu žaidimui, patirtiniam ugdymuisi pažadinti skirtus kontekstus, o jis įsitraukia, žaidžia, veikia, kuria, mokosi, reflektuoja.

 

Organizuodami respublikinį projektą „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“ norėjome sudaryti sąlygas mokytojams dalytis inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis / veiklomis ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus integruojant metodinį rinkinį „Žaismė ir atradimai“.

Projekte dalyvavo 260 dalyvių iš visos Lietuvos. Organizatoriai dėkoja visiems pedagogams už kūrybiškai, inovatyviai organizuotas ugdomąsias veiklas pagal metodinių leidinių rinkinius „Žaismė ir atradimai“.

Vasario 10 d. virtualioje aplinkoje vyko metodinis renginys, kur ikimokyklinio ugdymo mokytojos pristatė ir dalijosi inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis / veiklomis.

 

I KNYGA

II KNYGA

III KNYGA

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.