XV Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiada

Julius Kavaliauskas

Švietimo sistemoje vienas svarbiausių kriterijų norint pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų yra mokinių motyvacija. Mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos nuolatos susiduria su ne tik vidutinių gebėjimų, bet ir aukštesniųjų gebėjimų mokinių motyvacijos stoka įvairiose srityse.

 

Motyvacijai skatinti yra svarbūs mokinių pasiekimai įvairiose srityse, tai motyvuoja ir kitus mokinius atskleisti savo gebėjimus, žinias. Motyvacijos skatinimas svarbus jau pradinėje mokykloje, būtinas tęsti kitose ugdymo pakopose. Viena iš priemonių – konkursai, olimpiados, protmūšiai ar orientacinės varžybos, kurias dažniausiai organizuoja mokytojų asociacijos ir įvairios neformalaus ugdymo įstaigos. Lietuvos biologijos mokytojų asociacija jau 15-ąjį kartą organizavo Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiadą, kurią sudarė trys etapai. Pirmojo etapo metu pačios mokyklos nusprendžia, kurie mokiniai atstovaus jų mokyklai antrame (miestų / rajonų) etape. Antrasis etapas, kaip ir daugelis šiais mokslo metais vykusių konkursų, dėl pandeminės situacijos vyko nuotoliniu būdu, buvo organizuotas balandžio 13 d. dviem srautais. Šiame etape dalyvavo net 2 185 Lietuvos 5–8 klasių mokiniai, iš kurių daugiausiai taškų surinkę 105 mokiniai buvo pakviesti dalyvauti trečiajame respublikiniame etape, kuris vyko birželio 9 d.

 

Trečiasis olimpiados etapas organizuotas buvusiuose Lietuvos edukologijos universiteto centriniuose rūmuose, šiuo metu Vilniaus kolegijoje, bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu ir šio fakulteto lektore, chemijos studijų krypties komiteto pirmininke Irena Čerčikiene.

Olimpiados rytą atvykstančius mokinius ir jų mokytojus pasitiko energingai nusiteikę Vilniaus Žirmūnų ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijų mokiniai savanoriai. Olimpiados atidarymas prasidėjo Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininko Roko Bėliako ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos tarybos nario ir olimpiados organizacinio komiteto vadovo Juliaus Kavaliausko sveikinimų žodžiais.

 

Olimpiadoje mokiniai varžėsi dėl geriausio biologo vardo atlikdami testų ir struktūrines užduotis bei papildomą kūrybinę užduotį tema „Ekologinės problemos – spręsti negalima laukti“. Tuo metu mokytojai gilino savo dalykines kompetencijas klausydami Vilniaus kolegijos dėstytojų dr. Rimantės Kondratienės, dr. Gražinos Palaitytės ir dr. Ingos Jančauskienės paskaitų: „Gražiausi Europos parkai“, „Natūralistinis želdynas“, „Tvarus dirvožemio naudojimas“. Atlikus olimpiados užduotis mokinių laukė ir savanorių parengtas protmūšis, per kurį mokiniai ne tik demonstravo savo žinias, bet ir galėjo geriau susipažinti vieni su kitais. Dalyviams varžantis protų mūšyje, olimpiados vertinimo komisijos nariai (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos biologijos mokytoja Nijolė Jankauskienė ir Vilniaus universiteto neuromokslininkė dr. Rasa Mončiunskaitė) kartu su olimpiadoje talkinusiais mokiniais savanoriais vertino olimpiados dalyvių darbus ir kūrybines užduotis, atrinko geriausius ir kūrybingiausius Lietuvos 5–8 klasių mokinius. Kiekvienoje amžiaus grupėje buvo skirtos 7 prizinės vietos ir 2 nominacijos, įteiktos dovanėlės, už kurias dėkojame Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos partneriams.

 

Labai džiugu, kad ši olimpiada paliko daugybę gerų įspūdžių ir emocijų: olimpiados organizatoriai sulaukė padėkų tiek iš mokinius rengusių mokytojų, tiek iš mokinių tėvų. Tai rodo, kad tokie renginiai yra reikšmingi ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, kurie gali pagilinti savo dalykines kompetencijas, pabendrauti ir pasidalyti patirtimi su kolegomis. Olimpiadoje savanoriavę gimnazistai džiaugėsi įgyta galimybe padėti olimpiados metu ne tik stebint mokinius, atliekančius užduotis, bet ir rengiant olimpiados protmūšį, vertinant užduotis, atliekant kitas veiklas, kad olimpiada vyktų sklandžiai. Savanoriai minėjo, kad ši savanorystė iš dalies leido pasimatuoti ir mokytojo profesijos batus ir suprasti, koks įdomus, bet nelengvas pedagogo darbas.

 

Tikimės, kad kitais metais sulauksime dar didesnio mokyklų aktyvumo ir didesnio mokinių, besivaržančių dėl geriausiųjų titulo, skaičiaus. Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos vardu dėkojame rajonų ir miestų savivaldybėms už nuoširdų bendradarbiavimą, už sudarytą galimybę mokytojams bei mokiniams atvykti ir dalyvauti olimpiados etape Vilniuje, visiems rėmėjams už prizus. Iki kitų susitikimų XVI Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.