Vyriausybės prioritetinis projektas „EdTech“ ieško vadovo

Skelbiamas konkursas skaitmeninės švietimo transformacijos „EdTech“ projekto vadovo pareigoms užimti.

 

Nacionalinė švietimo agentūra steigia Edukacinių technologijų centrą, kuriame dirbs visa suburta projekto komanda, o jam ir vadovaus „EdTech“ projekto vadovas.

 

„EdTech“ yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtas skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Projekto metu sukurti nauji technologiniai sprendimai bus išbandomi švietimo įstaigose. Kartu bus tobulinamos mokytojų ir dėstytojų skaitmeninės kompetencijos, kuriama skaitmeninių mokymo(si) išteklių bazė. Atnaujintas ugdymo turinys bus susietas su jau veikiančiomis ir naujomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, valstybės ir privačių leidėjų kuriamu skaitmeniniu turiniu.

 

„Siekiame, kad šis projektas įtrauktų kiekvieną Lietuvos mokytoją, suteiktų drąsos naudoti technologijas ugdymo procese. Jis įtrauks švietimo įstaigas į skaitmeninių technologijų ir inovacijų kūrimą, testavimą, taikymą, teikiant joms metodinę pagalbą ir konsultacijas, kuriant mokytojų – inovatorių tinklą. Tad „EdTech“ Edukacinių technologijų centro vadovo laukia įdomus, atsakingas ir visai švietimo sistemai svarbus darbas. Tai taps įdomiu iššūkiu bet kuriam patyrusiam projektų vadovui ir naujausių technologijų bei skaitmeninių sprendimų entuziastui“, – sakė projekto valdymo grupės vadovė Justina Kugytė.

 

Kandidatas į „EdTech“ projekto vadovo (centro) pareigas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį iš fizinių mokslų srities informatikos mokslo arba informacijos sistemos, arba matematikos ir kompiuterių mokslo krypties, arba technologijos mokslo srities informatikos inžinerijos mokslo krypties.

 

Arba privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį koordinuojant ar įgyvendinant informacinių technologijų sprendimų kūrimo, vystymo ar modernizavimo projektus, per paskutinius 5 metus turėti ne mažiau kaip 2 metus vadovaujamo darbo patirties viešajame ar privačiame sektoriuje, ar nevyriausybinėje organizacijoje.

 

Kaip privalumai bus vertinama tai, jei būsimasis projekto vadovas turi patirties vadovaujant projektams, kurių biudžetas ne mažiau kaip 2 mln. eurų, įgyvendinant projektus taikant „Agile“ (SCRUM) ir analogiškas projektų valdymo metodologijas, darbo patirties švietimo srityje ar su švietimu susijusiuose projektuose, koordinuojant ar įgyvendinant informacinių technologijų sprendimų kūrimo, vystymo ar modernizavimo projektus, projektų vadovavimo, rengimo, koordinavimo patirties įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Europos Komisijos finansuojamus tarptautinius projektus.

 

„EdTech“ projekto vadovas bus atsakingas už „EdTech“ platformos kūrimą ir veikimą, skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programą mokytojams ir dėstytojams, kartu su technologijų vadovu skaitmeninių mokymo(si) išteklių bazės kūrimą, Edukacinių technologijų centro komandos bei kitų projekte numatytų veiklų sklandų įgyvendinimą.

 

„EdTech“ siūlomais sprendimais mokyklos jau pradėjo naudotis. Šiais mokslo metais 29 švietimo įstaigos, iš jų keli darželiai, išbando naujas išmaniąsias skaitmenines priemones, pvz., nuotolinio ugdymo platformą, internetinį reflektavimo įrankį, skirtą supaprastinti, automatizuoti mokytojų ir mokinių grįžtamojo ryšio procesus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytą internetinę aplinką.

 

Informacija apie skelbiamą konkursą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.