Vykdomas „Erasmus+“ KA3 projektas skirtas populiarinti ir didinti jaunimo supratimą apie GIG ekonomiką

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre vykdomas „Erasmus +“ KA3 projektas „Giggin politika“. Projekto konsorciumą sudaro 10 organizacijų iš Lietuvos, Nyderlandų, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos. Koordinuojanti institucija – Friesland College iš Nyderlandų.

GIG ekonomika atstovauja aplinką, kurioje laikinos pareigos yra tapę norma, o organizacijos sudaro sutartis su nepriklausomais darbuotojais trumpalaikiams darbiniams santykiams. Stebėtinai mažai yra žinoma apie „GIG darbo“ realybę, todėl didėja poreikis atskleisti, kaip visuomenė tvarkosi su šiais pokyčiais ir ieško būdų apsaugoti bei mokyti pažeidžiamus jaunuolius.

 

Įtraukiant pažeidžiamą jaunimą į politikos formavimo procesus, jam yra suteikiama galimybė užimti lyderių pozicijas ir vystyti savo kompetencijas, įgyti įgūdžių bei praktinės patirties, kuri leistų efektyviau priimti sprendimus ateityje. Jaunimo įtraukimas į veiklą pripažįsta naudą, kurią jis gali suteikti organizacijoms ir ištisoms bendruomenėms.

 

„Giggin’ politika“ projekto tikslai yra:

  • prižiūrėti aplinką, kurioje jaunuoliai (įskaitant tuos, kurie susiduria su priešiškumu) dalyvauja formuojant regionų ateities strategijas;
  • ratifikuoti inovatyvų „lyderiaujančio jaunimo“ metodą specifiniame GIG ekonomikos kontekste;
  • skatinti jaunimo (įskaitant tuos, kurie susiduria su nepalankia aplinka) lavinimą supažindinant jį su švietimo srities ir darbo rinkos vadovais bei sprendimų priėmėjais, tokiu būdu sukuriant tiltą tarp skirtingų kartų ir socialinių-ekonominių aplinkų;
  • siūlyti pozicijų modelius jaunimui (įskaitant tuos, kurie susiduria su nepalankia aplinka);
  • remti mokymo įstaigų vadovus, politikos formuotojus ir sprendimų priėmėjus iš darbo rinkos tvarkantis su atskirtimi, tokiu būdu stiprinant socialinę-ekonominę įvairovę mokymosi aplinkose;
  • kelti sąmoningumą apie GIG ekonomikos poveikį jaunimui;
  • apginkluoti jaunuolius, ypatingai pažeidžiamiausius, priemonėmis, nukreiptomis prieš išnaudojimą GIG ekonomikoje.

Pagrindinė idėja GIG ekonomikos rėmėjams yra ta, kad asmenys, esantys laisvai samdomais darbuotojais ir nesudarantys jokių pastovaus darbo sutarčių, gali parduoti savo darbą atskirų užduočių įvykdymo pagrindu. Priklausomai nuo požiūrio, GIG ekonomika atstovauja daug žadantį ekonomikos modelį, įgalinantį asmenis išlaisvinti visą savo potencialą ir būti kūrybingais laisvai samdomais darbuotojais; arba yra laikinas ir netinkamas idealas, kurį kompetentingiems politikos formuotojams reikia tvarkyti tol, kol dar nėra per vėlu.

Giggin’ politikos projektas yra paremtas vizija, kad jauni žmonės yra rytdienos ekonomikos šaltinis ir todėl jie turi imtis lyderystės planuojant ateities strategijas regionams. Dvi Giggin’ politikos projekto temos yra „jaunimo iniciatyva“, „jaunimo priklausymas“ ir „GIG ekonomika“

.

Visiems politikos formuotojams kalbant apie GIG ekonomiką, paties jaunimo yra retai klausiama nuomonės šia tema.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.