Visuminis ankstyvasis vaikų ugdymas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“

Birutė Naruševičienė
,
Kėdainių l.-d. „Puriena“ direktorė
Greta Stundžienė
,
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Pastaruoju metu Lietuvos ir Europos ugdymo kontekste vis labiau akcentuojama holistinė ugdymo samprata, kuri remiasi nuostata, jog pasaulis yra integruota visuma, kurioje viskas susiję. Šiuo požiūriu siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą ir elgseną.

 

Nuo 2019 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ pradėjo intensyviai dalyvauti įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose, susijusiose su „Mąstymo įpročių“ metodo taikymu ikimokyklinio ugdymo procese. Įstaigos strateginiu prioritetu tapo sąmoningas, vieningas ir veiksmingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. Tuo tikslu buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas „Erasmus +“ pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“. Šio projekto tikslas – plėsti lopšelio-darželio „Puriena“ pedagoginio ir administracinio personalo žinias apie mąstymo metodo taikymą ikimokyklinėse įstaigose tarptautiniame kontekste, stiprinti bendrąsias, dalykines ir profesines dalyvių kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymą įstaigos ugdytiniams, įgyjant žinių ir patirties užsienio institucijose, perimant jų gerąją patirtį. Projekto metu numatomi kvalifikacijos tobulinimo mokymai ir darbo stebėjimo vizitas įvairiose Europos mokymo centruose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tarptautinių mobilumų metu, projekto dalyviai susipažins su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvaus bendrose europinėse veiklose, modernizuos savo įstaigas, kad jos taptų besimokančiomis organizacijomis, siekiančiomis aukštesnių Europos švietimo kokybės reikalavimų.

 

Pirmojo projekto mobilumo vizito metu, 2021 m. rugpjūčio mėnesį, lopšelio-darželio „Puriena“ atstovai lankėsi saulėtoje Ispanijoje, „Language Campus“ mokymų centre, kur dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Holistinis požiūris į ankstyvąjį ugdymą“. Susirinkę pedagogai iš Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Čekijos ir Lietuvos kartu su dėstytoju Carlo Cecconi stengėsi įsisavinti pagrindinius holistinio vaikų ugdymo principus. Visapusiškas vaiko ugdymas šiuolaikinėje pedagogikoje turi didelę reikšmę, siekiant įtvirtinti ne tik pagrindines ugdymo(si) kompetencijas, bet jau nuo mažų dienų skatinant kiekvieno vaiko individualumą, mąstymą, stiprinant emocinę būseną, kūrybiškumą, pasitikėjimo savo jėgomis jausmą. Mokymų metu praktiškai išbandėme įvairius žaidimus, siekiant ne tik bendradarbiauti tarpusavyje, bet taip pat ir bendrų veiklų pažinti patį save, įvertinti savo galimybes. Holistinė mokymosi aplinka prasmingai susieta su gamtos pasauliu. Teigiama, kad gamtoje skatinamas ne tik kūrybiškumas, bet ir suteikiama galimybė vaikui pažinti pasaulį natūraliu būdu ir juk visai prasminga išmokti skaičiuoti ne tik pasitelkiant jau sukurtą ugdomąją priemonę, bet ir dėliojant skirtingų atspalvių akmenukus ar gėlių žiedus. Išlaisvinant vaiko vaizduotę, skatinant kūrybą ir originalumą bei tenkinant jo prigimtinius poreikius, taip vaikams galime sukurti įspūdingą vaikystę, kurioje nerasime nuolatinių ribojimų, griežtų taisyklių ir suvaržymų. Holistinis ugdymas veda laisvo vaiko vystymosi link, panaudojant visą savo kūną, išnaudojant aplink esančią erdvę, aplinką, sąveikaujant su kitokiais nei esi tu pats. Juk kiekvienas esame skirtingas, bet tuo pačiu ypatingas. Su šiomis idėjomis grįžome į savo ugdymo įstaigą, kurioje ir stengsimės pritaikyti holistinio ugdymo principus. Ugdymosi procese skatinsime veiklos darną: fizinę – lavinant kūną, psichinę – ugdant protą, mąstymą bei žadinant emocijas, jausmus, socialinę – lavinant ir skatinant socializaciją tarpusavyje. Džiugu, kad tarptautiniai projektai padeda stiprėti ir augti savo profesinėje – pedagoginėje srityje.

 

Projekto rezultatus ketinama praktiškai integruoti į ikimokyklinio ugdymo procesą, sukuriant naują „Mąstymo įpročiu“ metodu grįstą ikimokyklinę ugdymo programą, pagal kurią ruošiamasi dirbti jau naujaisiais mokslo metais.

 

Visa patirtis ir žinios, įgytos kvalifikacijos tobulinimo kursuose pirmojo mobilumo metu, bus perduoda lopšelio-darželio mokytojams pirmomis naujų mokslo metų dienomis ir stengiamasi jas pritaikyti ugdymo veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.