Virtuali paroda „Jausmai ir emocijos“

Kristina Šimkienė
,
Šatrijos Raganos gimnazijos psichologė
Dalia Orlakienė
,
Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė

Šių metų lapkritį ir gruodį mes, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pedagogai: psichologė Kristina Šimkienė, socialinė pedagogė Dalia Orlakienė ir informacinių technologijų mokytojas Arūnas Romanovas organizavo respublikinę ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokinių kūrybinių darbų virtualią parodą „Jausmai ir emocijos“, skirtą Vaikų emocinės gerovės metams.

 

Šia paroda siekiame padėti mokiniams geriau suprasti savo ir kitų jausmus ir emocijas bei mokytis jas reikšti tinkamais būdais; lavinti vaikų socialinį-emocinį intelektą, skatinti kūrybiškumą; stiprinti ugdytinių, tėvų ir pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų socialinį-emocinį ryšį; plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų, suteikiant mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge.

 

Džiaugiamės, kad sulaukėme dalyvių iš šešiasdešimties septynių šalies ugdymo įstaigų: lopšelių-darželių, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų, mokyklų-darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, specialiųjų mokyklų, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklų, vaikų ir jaunimo klubų, centrų bei gimnazijų. Parodai pateikta iki 300 mokinių ir jų grupių darbų. Daugiau nei 100 pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, socialinių darbuotojų ir mokinių tėvų skatino vaikus kalbėtis apie jausmus, juos vizualizuoti.

 

Kūrybinius darbus – platų jausmų ir emocijų spektrą – visi dalyviai pamatys virtualiame leidinyje „Jausmai ir emocijos“. Norime nuoširdžiai padėkoti dalyviams – ugdytiniams, tėvams ir pedagogams bei pagalbos mokiniui specialistams. Tikime, kad ugdomas kūrybiškumas bei lavinamas socialinis-emocinis intelektas padės vaikų širdyse pagrindus geriau pažinti tikrąsias vertybes, skatins jas saugoti ir tinkamai reikšti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.