Virtuali diskusija „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“

Prieš savaitę, virtualioje mokyklų diskusijoje, vadovai dalijosi patirtimi, kaip jiems sekasi suplanuoti nuotolinio mokymo(si) procesus. Šią savaitę, į virtualią diskusiją ZOOM aplinkoje „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras sukvietė pradinių klasių mokytojus. Netrūko nei norinčiųjų pasisakyti, nei norinčiųjų pasitikrinti pokyčių kelią.

 

 

Aktyvios diskusijos ir patirties sklaida

 

Diskusiją, kurioje dalyvavo beveik 60 mokytojų, moderavo Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pradinių klasių mokytoja ekspertė. Dalintis tuo, ką turime geriausia, tartis, kas vyksta Kaune – jau įprasta praktika, koordinuojama Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus. Konsultacijos vyksta nuolat, sistemingai, susijusiomis temomis. Todėl ir į šį kvietimą – „dalintis ir tartis“ – sureagavo didelė dalis pradinių klasių mokytojų bendruomenės.

Geras užnugaris bei supratimas – skatina atvirumą

 

Savivaldybės darbuotojų palaikymas ypač svarbus diegiant greitus pokyčius. Diskusijos dalyvius pasveikino ir mokytojams už jų darbą padėkojo Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Gražių žodžių negailėjo Dileta Tindžiulienė, daug metų pradinių klasių mokytojų veiklą kuruojanti, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pasisakiusieji diskutuojant akcentavo susitarimų, įsipareigojimų, bendradarbiavimo, pasitikėjimo svarbą. Mokytojai supranta ir įžvelgia mažų bendruomenių – klasių bendruomenių bendradarbiavimo būtinumą. Mokytojai jaučia atsakomybę, kad visi mokykloje įvykę susitarimai suprantamai pasiektų vaikus ir tėvus, todėl ne kartą tenka aiškinti, kas vyksta kitaip, kaip palengvinti kiekvieno vaidmenį (vaiko, tėvų, mokytojų), perkeliant mokymąsi į kitą erdvę.

Problemų, kliuvinių, iššūkių buvo ir yra, tačiau, mokytojams suteikta galimybė – savarankiškai atsirinkti tinkamas mokymui(si) platformas, nuspręsti, kokiais virtualiais įrankiais naudosis – pokyčių procesą akivaizdžiai paspartino. Žinoma, labai svarbu atsirinkti tinkamai: kas jau diegiama, ko išmokta kvalifikacijos tobulinimo metu, praktiškai pritaikyti sukauptą patirtį.

Tobulinti kvalifikaciją – svarbu

 

Jolanta Vengalienė priminė, kad Kaune jau daugiau nei 10 metų veikia IT taikymo mokytojų iniciatyvinė-kūrybinė grupė, jos pirmininkė, Kauno Žaliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Vilma Garnionienė. Iniciatyvūs mokytojai nuolat kviečia Kauno pradinių klasių mokytojų bendruomenę prisidėti diegiant inovacijas, dalyvauti virtualiuose konkursuose, renginiuose, susitikimuose. Dar kartą parodytas ir primintas pradinių klasių mokytojams skirtas internetinis puslapis https://pradinukai.lt/kauno/, kuriame yra virtualių metodinių pagalbų, nuorodų, į kiekvienam mokomajam dalykui skirtus internetinius tinklapius.

Gerieji pavyzdžiai įkvepia

 

Diskutuojant, asmeninėmis įžvalgomis ir praktinėmis nuorodomis pasidalijo mokytoja Vilma Garnionienė, džiaugdamasi, kad jai patinka nuotolinis mokymas, nes tai: galimybė laisvai dėlioti savo darbo laiką, išjungti nereikalingą triukšmą, asmeninį dėmesį sutelkiant į grįžtamąjį ryšį, rekomendacijas, kaip taisyti klaidas. Mokinys ir tėvai gali skaityti medžiagą daug kartų, kiekvienas jaučiasi svarbus, išvengiama negatyvių fizinių konfliktų. Mokomasi laiko planavimo, disciplinos, savarankiškumo, atsakingumo, įgytos patirties tikrai prireiks gyvenime.

Ji išskyrė ir darbo sėkmės rodiklius: susitarimai, aiškumas, planavimas, informavimas, pagalba. Mintis, kad kartais stovėdama klasėje gali būti labai toli nuo mokinio pasaulio, o nuotoliniu mokymo(si) būdu gali pajausti labai artimą ryšį, dar kartą patvirtina, kad daugelį dalykų lemia požiūrio kampas. Svarbiausia – vidinė ramybė, pozityvumas ir optimizmas.

 

Ruošdamasi nuotoliniam mokymui(si) ir siekdama sėkmingo perėjimo į naujas mokymo(si) aplinkas, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos komanda, pagrindine komunikavimo priemone su mokiniais ir tėvais pasirinko elektroninį dienyną „Tamo“.

Susitarimus aptarė Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Sonata Bružienė. Akcentuodama, kad tai vieta, kur mokytojai įkelia pamokos užduotis ir nuorodas, susijusias su pamokos veiklomis.

Pagrindine mokymo(si) erdve pasirinkta TEAMS aplinka, nes „Office365“ paketas mokyklos bendruomenei – gerai pažįstamas. Progimnazija – viena pirmųjų išbandė „Microsoft Office 365“ aplinką ir įdiegė „debesų“ sistemą. Jos pagrindu, visa bendruomenė naudojasi savo paskyromis, pašto dėžutėmis, visu programinių priemonių paketu.

TEAMS apima visas nuotoliniam mokymui(si) svarbias funkcijas: virtualus kiekvienos klasės kambarys, įrašų sritis, veikianti kaip socialinis tinklas, neriboto laiko vaizdo konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma.

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Natalija Bankauskaitė diskusijos dalyviams pristatė Kauno Panemunės pradinėje mokykloje taikomą nuotolinio mokymo(si) modelį. Supažindino su „Edmodo“ aplinka – saugia ir patogia mokytojams, pradinių klasių mokiniams ir tėvams. Pasidžiaugdama, kad šioje platformoje mokytojai gali sudėti: vykstančių pamokų, užduočių, kurias reikia atlikti, informaciją ir susirašinėti su mokiniais.

„Edmodo“ susikurti įrankiai padeda lengviau organizuoti mokymo(si) procesą: kurti testus ir užduotis, juos įvertinti; teikti grįžtamąjį ryšį; sisteminti duomenis. Šioje sistemoje labai lengva dalintis nuorodomis, įvairiais dokumentais, vaizdais, o tai paįvairina mokomąjį turinį ir suteikia galimybę dirbti kūrybiškai. „Edmodo“ platforma įgalina mokyklos pedagogus bendradarbiauti, suburia bendroms veikloms, kad mokiniams pateikiama informacija būtu suprantama ir aiški.

Tėvai jaučiasi saugiau, žinodami, kad mokomoji medžiaga lengvai pasiekiama, nereikia ieškoti skirtingose vietose. Mokytoja pasidžiaugė, kad pedagogams sėkmingai pavyksta rengti tiesiogines pamokas „Zoom“ aplinkoje. Tai ir tradiciniai klasės bendruomenės „Ryto ratai“, ir pamokos, kurių metu dėstoma mokomoji medžiaga, ir konsultacijos mokiniams, jei kyla sunkumų atliekant paskirtas užduotis.

 

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Sutkaitienė dar kartą patvirtino, kad karantino padiktuotam nuotoliniam ugdymui persikėlus į virtualią erdvę, pirmoji savaitė tapo didžiuliu išbandymu visai mokyklos bendruomenei. Nors daugelis mokytojų savo pamokose jau naudojosi informacinėmis technologijomis, tačiau dažniausiai pasitelkdami jas užsiėmimų paįvairinimui. Dabar teko visą pamoką perkelti į virtualiąją aplinką. Nerimo ir abejonių buvo daug: ar pajėgs, ką pasirinkti, kurias aplinkas ir platformas taikyti mokymui, kurias bendravimui ir vertinimui.

Per dvi mokinių atostogų savaites susidarė detalius pasirengimo nuotoliniam mokymui planus, išsianalizavo bei pasirinko priimtiniausias mokyklai nuotolinio mokymo sistemas ir bendravimo būdus: „Ema“ ir „Eduka“ mokomąsias aplinkas bei iki šiol mažai pažįstamas „Google“ priemones: patogią mokomąją medžiagą sudėti ir pateikti mokiniams – „Google Classroom“ platformą bei „Google Hangouts Meet“ – tiesioginėms pamokų transliacijoms internetu.

Nuotolinis mokymas(is) tik įsibėgėja, bet jau galima pasidžiaugti gerai suplanuotomis nuotolinio mokymo veiklomis, bendruomenės susitelkimu ir kolegialiu bendradarbiavimu siekiant bendro tikslo. Mokėsi visa bendruomenė: virtualiuose susitikimuose besidalydami nuotolinio mokymo(si) sėkmėmis, padrąsindami, paskatindami, teikdami vienas kitam pagalbą, visi išmoko taikyti  vieningą virtualiąją vaizdo konferencijų aplinką. Kiekvienas mokytojas naudojasi individualia virtualiąja klase. Mokiniai tik aktyvuoti mokytojo atsiųstą nuorodą – iškart patenka į pamoką.

Didžiulis tėvų palaikymas rodo, kad bendruomenė juda teisinga linkme.

Iššūkis priimtas, tačiau D. Sutkaitienė teigia, kad jai, pradinukų mokytojai, darbo padaugėjo labai ženkliai. Privalu ne tik numatyti daugiau veiklos, ją paruošti, susisteminti, optimizuoti mokomąją medžiagą, kad krūvis vaikui nebūtų per didelis, apgalvoti kiekvieną situaciją ir atskiro vaiko galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Svarbu apgalvoti ir kaip pateikti mokomąją medžiagą, nes nuotolinis mokymasis siejamas su savarankiška, individualia veikla, kuriai reikia asmeninės motyvacijos, disciplinos.

Pradinukas dar tik žengia pirmuosius savarankiško mokymosi žingsnius ir šis faktorius labai svarbus norint išlaikyti vaiko dėmesį, kad mokomoji medžiaga žadintų, o ne slopintų norą mokytis.

 

Kauno Suzukio pradinės mokyklos mokytojos Inga Baltrušaitienė ir Greata Juzelskienė pasidalino kokių ZOOM iššūkių kyla kasdieniame darbe. Akcentuojama virtualaus bendravimo taisyklių klasėse svarba, mokinių ir jų šeimos narių elgesio ypatumai dirbant tiesioginiame eteryje, mokytojo vaidmuo, užtikrinant klasės drausmę ir ugdymo efektyvumą.

Mokytojos pabrėžė, kad glaudūs santykiai su tėvais ir išankstinis informacijos pateikimas bei diskusijos apie susitarimus – padarė labai didelę įtaką sėkmingai nuotolinio mokymo pradžiai. Mokytojos pasidžiaugė, kad po pirmosios darbo savaitės gauta daug teigiamų tėvų atsiliepimų ir padėkų mokytojoms už nenutrūkstantį ir sėkmingą ugdymo procesą.

 

Tos pačios mokyklos dailės mokytojas Lukas Kolmogorcevas supažindino mokytojus su dalykininkų darbo specifika virtualiose pamokose ir priemonėmis, kuriomis gali naudotis bet kurio dėstomo dalyko mokytojai. Jam labiausiai padėjo paties sukurtas ugdymo turinys, juo bet kuriuo metu, gali pasinaudoti visi mokyklos mokiniai, įsijungę „Youtube“ kanalą.

Dailės darbai atliekami pagal trumpus ir tikslius mokytojo nurodymus, grįžtamasis ryšys užtikrinamas siunčiant atlikto darbelio nuotrauką mokytojui įvertinti. Vaikų darbų parodas mokytojas surengia socialinio tinklo „Facebook“ mokyklos paskyroje.

 

Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramunė Bankauskienė pristatė mokykloje pasirinktą ZOOM aplinką ir pasidalino, kaip ji, naudodamasi „Padlet“ lenta palengvina planavimo, veiklų sisteminimo darbus. Atliekamų darbų krūvį mokytojams būtina apgalvoti ir kuo efektyviau optimizuoti. Minėtas įrankis leidžia neužmiršti darbų, greitai surandi reikiamą dokumentą ar nuorodą. Mokytoja akcentuoja, kad, prieš pateikdama užduotis vaikams, stengiasi juos suintriguoti, todėl drąsiai taiko vizualius įrankius: kubelių dėliojimą, laikrodžio pažinimą, termometro rodmenų suvokimą.

Telefoninės programėlės, kurias pristatė mokytoja, gali nukelti į virtualią realybę (panaudojant „merge“ kubą („T!ngs for merge“ ir „Arploopap“) ir suteikti galimybę kurti filmukus („Stop Motion Studio“). Beje, IT įrankius mokytoja taiko jau seniai, todėl vaikai įpratę tai, ko išmoko, perteikti virtualiuoju būdu. Šis laikmetis – dar viena galimybė šį gebėjimą stiprinti. Mokytoja patvirtino, kad tai, ko išmoko dalyvaudama projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, vedlių mokymuose ar kitur – tampa praktiniu įtvirtinimu.

 

Diskusijos pabaigoje, Jolanta Vengalienė pasidalino Socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovės Daivos Šukytės socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo galimybėmis per atstumą, kaip svarbu: „per bėgimą kitur“, „nepamesti“ savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo.

Geras jausmas, kai niekur neidamas gali aplankyti ne vieną įstaigą, sutikti bendraminčių, susidėlioti taškus ant i.

 

KPKC inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.