Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai turi savo „salą“

Anželika Bučinskienė
,
psichologė
Giedrė Lavinskė
,
socialinė pedagogė

Šiuolaikinio ugdymo esmė yra nebe faktinių žinių kaupimas, o mokinių asmenybės ugdymas, jo paties aktyvus, sąmoningas mokymasis, siekiant išsiugdyti gyvenimui svarbias ir reikalingas kompetencijas. Tikėtina, kad geriausias būdas viso to išmokti yra mokyti kitus.

 

Virbalio pagrindinėje mokykloje veikia neformali jaunimo grupė „Mokinių klubas X”, kurios nariai yra aktyvūs ir kupini idėjų. Šie mokiniai yra lyderiai ir pavyzdys kitiems mokiniams. Jau ne vienerius metus, padedami psichologės Anželikos Bučinskienės ir socialinės pedagogės Giedrės Lavinskės, šie jaunuoliai užsiima savanoriška veikla kurdami saugią socialinę emocinę aplinką mokykloje, organizuoja renginius, padeda mokantis kitiems mokyklos mokiniams.

 

Mokyklos administracija džiaugiasi ir skatina veikti, todėl skyrė šioms veikloms naujai suremontuotas patalpas, tačiau nebuvo jokių priemonių, baldų ir t.t.

 

Pateikus projekto paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimui gauti likome įvertinti ir paskatinti veikti toliau, buvo skirta 1900 eurų (sut. Nr. J2-535, 2022-07-07) projektui „MuKo X sala“. Gavome finansavimą sukurti netradicinę mokymosi aplinką mokiniams. Galutinis rezultatas buvo geresnis nei tikėjomės. Pagal savo fantazijas susitvarkę, turime puikią, jaukią, netradicinę erdvę mentorių konsultacijoms, klasės valandėlėms, pamokoms, ramiems pokalbiams, Kalėdiniams skaitiniams, mėgstamos muzikos klausymui ir kitai veiklai.

 

Svarbi šio projekto dalis – padėti mokytis kitiems mokantis pačiam. Mokydami kitus mokinius, mokiniai – lyderiai (mentoriai) pastebi savo žinių spragas, turi galimybę jas užpildyti, pasikartoti žemesnių klasių kursą. Svarbu mokykloje turėti vyresnį patikimą draugą (mentorių), kuris gali padėti ne tik mokymosi, bet ir gyvenimo įgūdžių ugdymo(si) klausimais.

 

Tikim, kad mokymo(si) procesas bus sėkmingas, kadangi mentorių ir konsultuojamą mokinį jungs bendras statusas (mokinys – mokiniui), bendri interesai, galbūt, aiškinimo paprastumas, vienodas bendravimo stilius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.