Vinco Kudirkos vardo mokyklų projektas

Danutė Blužienė
,
Radviliškio Vinco Kudirkos prog-jos mokytoja

Besibaigiantys 2018-ieji – išskirtiniai metai. Tai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, ir Simono Daukanto, Vydūno, Adolfo Ramanausko-Vanago bei Tėvo Stanislovo metai. Šalia šių iškilių asmenybių labai norisi pridėti ir Vincą Kudirką, didįjį pasišventėlį, poetą, publicistą, laikraščio „Varpas“ redaktorių, kurio 160-ąsias gimimo bei jo sukurtos „Tautiškos giesmės“ 120-ąsias metines gruodžio 31 d. mini Lietuva. Šis jubiliejus ypač reikšmingas mums, Vinco Kudirkos vardo mokykloms. Dar šių metų pradžioje gražią idėją, kaip paminėti jubiliejų, pasiūlė Jungtinių Amerikos Valstijų dr. Vinco Kudirkos lituanistinėje mokykloje dirbusi Mamerta Ralytė. Ji pakvietė visas penkias Vinco Kudirkos vardo mokyklas susivienyti bendram projektui. Be abejo, abejingų šiam pasiūlymui nebuvo. Ir nors laikas Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose gerokai skiriasi, tai netrukdė mums, projekto kuratorėms, naudojantis „Skype“ programa bendrauti, kalbėtis, tartis, diskutuoti.

 

Projekte pakvietėme dalyvauti 6–8 klasių mokinių komandas. Susipažinę, aptarę projektą, ėmėme veikti, nes, kaip rašė poetas: „Gražiausia vienok esti akimis matyti, / Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako.“ Susidarę iššūkių, susijusių su Vincu Kudirka, skelbimo ir atlikimo grafiką, nekantriai su mokiniais laukdavome nurodytos dienos. Smalsu ir truputėlį neramu buvo sužinoti, kokį iššūkį paskelbs kita mokykla, pažiūrėti ir palyginti, kaip jį pavyko įveikti. O iššūkių buvo pačių įvairiausių: dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokiniai kvietė kurti sveikinimą gimtadienio proga, Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos šeštokai pasiūlė sukurti komiksą pagal V. Kudirkos verstas pasakėčias, Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokiniai norėjo išgirsti mokyklos dainą, o Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos iššūkis buvo pats sunkiausias – iš gamtinių medžiagų padaryti poeto portretą. Penktąjį iššūkį – sukurti jubiliejui skirtą atviruką arba lankstinuką – skelbėme mes, Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos mokiniai. Maloniai nustebino dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokiniai, paštu atsiuntę nuoširdų pieštą sveikinimą. Tai paskatino ir mus artėjant gruodžio 31 d., Vinco Kudirkos gimtadieniui, išsiųsti savo sukurtus sveikinimo atvirukus projekte dalyvavusioms mokykloms.

 

Be abejo, galime pasidžiaugti ir kitu savo darbu – 2019 m. kalendoriumi, kuriame pristatomos visos penkios projekte dalyvavusios V. Kudirkos vardo mokyklos. Pasibaigus projektui, galime drąsiai sakyti, kad jis dovanojo mums daug gerų emocijų, žadino patriotiškumą, kūrybinius ieškojimus, kėlė pasididžiavimą savo mokykla ir įkvėpė bendrystei „Vardan tos Lietuvos“. Tikime, kad tai bus postūmis naujoms iniciatyvoms vienybės link.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.