Vilties ir gedulo dienos minėjimas Ventos gimnazijoje

Janina Lakačauskienė
,
Akmenės r. Ventos g-jos istorijos mokytoja

Pailginus mokslo metus mokyklos ieško įvairių ugdymo formų, netradicinių aplinkų ir idėjų, kaip organizuoti ugdomąją veiklą. Akmenės r. Ventos gimnazijoje birželio 14-ąją, minint Vilties ir gedulo dieną, visi 5–11 klasių mokiniai kartu su klasių auklėtojais dalyvavo organizuojamose pilietinėse veiklose.

Rytas gimnazijoje prasidėjo nuo informacijos per mokyklos radiją apie 1941 m. birželio 14 d. sovietų pradėtus vykdyti masinius trėmimus, skambėjo tremtinių dainos. Į gimnaziją tą rytą mokiniai rinkosi su gėlėmis: kas darželio puokšte nešinas, o kas įvairiaspalvių lauko gėlių prisiskynęs.

Mokiniai laukė ypatingų svečių – buvusių tremtinių Algirdo Guobos ir Algimanto Nainio. Jie pasidalijo prisiminimais apie tremtyje patirtus vargus, grįžimo į Lietuvą aplinkybes, gyvenimą po tremties. Savo mamos Stanislavos Guobienės tremties išgyvenimais dalijosi jos dukra, mūsų gimnazijos fizikos mokytoja Diana Baranauskienė. 9–11 klasių mokiniai klausėsi gimnazistės Eidmantės Lileikytės literatūrinių skaitymų „Prisiminimai iš tremties“.

 

Dalis gimnazistų ankstų rytą mokykliniu autobusu vyko į Purvių mišką aplankyti, sutvarkyti partizanų kapų. Partizanų atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir žvakių liepsnelėmis.

Paskui 5–8 klasių mokiniai buvo pakviesti į aktų salę žiūrėti dokumentinio filmo „Ledo vaikai“. Po filmo peržiūros mokiniai įsitraukė į diskusiją, kuriai vadovavo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė. Aktyviausieji buvo apdovanoti saldžiais prizais. Vėliau mokiniai patirtas emocijas išliejo piešiniuose ant asfalto.

 

Baigiamasis netradicinės ugdymo dienos akcentas buvo visų gimnazijos mokinių ir mokytojų žygis į Akmenės geležinkelio stotį, kur ant bėgių buvo padėta gėlių. Stotyje mus pasitiko stoties viršininkas Vaidas Vaupšas, kuris rūpinosi mokinių saugumu. Tariame nuoširdų ačiū už supratingumą ir idėjos palaikymą. Gyvų gėlių takas ant bėgių įprasmino tremtinių patirtų vargų atminimą jaunose širdyse. II gimnazijos klasės mokinė E. Lileikytė skambant gitaros akordams atliko romantišką tremtinių dainą „Vosilkos“. Tvyrojo ramybė ir susikaupimas.

 

Manau, kad buvo mokinių, kurie nežinojo šios dienos prasmės, bet po renginio tokių tikrai neliko. Susimąstę, rimti, tačiau dvasiškai pakylėti, labiau pažinę savo tautos istoriją išsiskirstėme namo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.