Vilniaus universiteto studentai susipažino su tarptautiniu piliečių mokslo projektu „Plastic Pirates – Go Europe!“

Piliečių mokslas – svarbus reiškinys, kurio dėka sudaromos sąlygos visuomenei dalyvauti moksliniuose tyrimuose, o tai reikšminga visuomenės mokslo kultūros puoselėjimui. Galimybė piliečiams tiesiogiai prisidėti prie mokslo kūrimo renkant mokslinius duomenis, juos tikrinant ar kitaip įsitraukiant į atliekamus tyrimus padeda: labiau pasitikėti mokslu, surinkti daugiau informacijos ir sustiprinti poveikį mokslinių tyrimų rezultatams, skatinti komunikaciją tarp mokslininkų ir visuomenės.

 

„Plastic Pirates – Go Europe!“ – tai tarptautinis piliečių mokslo projektas, kurio metu Europos piliečiai, bendradarbiaudami su mokslininkais, tiria plastiko taršą upių pakrantėse ir jų vandenyse. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – ne tik surinkti didelį kiekį duomenų mokslininkų analizėms, bet ir sustiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, paskatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą ir visuomenės dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, taip pat ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą, tokiu būdu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

 

Šių metų gegužės 26 dieną vykusioje Vilniaus universiteto studentų praktikoje, biologinės įvairovės studentai susipažino su piliečių mokslo reiškiniu, jo svarba ir trūkumais, o kaip sėkmingo piliečių mokslo pavyzdį išanalizavo projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ metodus. Susipažinimas su projekto metodais ir mokslinių duomenų rinkimas vyko Puvočių kaime Merkio upėje ir jos pakrantėje.

 

Tirtoje teritorijoje buvo surinkta 4,1 kg šiukšlių iš kurių 4,8 % sudarė plastikinės šiukšlės.

 

Tikimasi, kad jaunų specialistų ugdymas ir jų įsitraukimas į piliečių mokslo iniciatyvas bendradarbiaujant su mokyklomis, padės šiam reiškiniui populiarėti Lietuvoje ir tapti vienu iš veiksnių padedančių mūsų visuomenei tapti sąmoningesne.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.