Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre profesiją įgis 70 neįgaliųjų

Milena Puchova

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras ir Lietuvos neįgaliųjų draugija ėmėsi bendradarbiauti neįgaliųjų profesinio mokymo srityje. Planuojama, kad pagal projektą „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ kvalifikaciją pagal įvairias mokymo programas įgis bemaž 70 negalią turinčių asmenų. Jiems spalį mokymo centre vyko renginys, skirtas mokymosi galimybėms pristatyti.

 

Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Putnaitė. Vadovė ir profesijos mokytojai pabrėžė mokymo centro patirtį ugdant neįgalius asmenis, jiems pritaikytas mokymo programas. Projekto dalyvius padrąsino ir Jelena Ivančenko, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė.

Negalią turintiems asmenims buvo pristatytos jų poreikius atliepiančios mokymo programos: kompiuterio naudojimo pagrindai, skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojas, apskaita, sekretorius-referentas, reklamos organizatorius, socialinės globos namuose darbuotojas ir logistas. Paminėtų profesinio mokymo programų sąrašas nėra baigtinis – ketinama burti dalyvių grupes iki 10 asmenų ir siūlyti jiems atskiras kompetencijas lavinančius modulius, kurie atitiktų grupės narių lūkesčius.

 

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie įgyvendinamos priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo ir kartu norima pagerinti neįgalių asmenų padėtį visuomenėje bei sumažinti jų socialinę atskirtį. Be profesinių įgūdžių lavinimo, dar Lietuvos neįgaliųjų draugija yra numačiusi organizuoti ir bendrųjų gebėjimų mokymus: anglų kalbos bei iniciatyvos ir verslumo (trukmė ‒ 40 val., grupė ‒ iki 25 asmenų).

 

Projekto tikslinė grupė ‒ neįgalieji (numatomas dalyvių skaičius – 152). Projekto veiklose gali dalyvauti asmenys iš Vilniaus miesto ir rajono, Elektrėnų, Šalčininkų ir Ukmergės rajonų. Projekte Lietuvos neįgaliųjų draugija yra numačiusi vertinti asmens poreikius, skatinti individualią ir grupinę motyvaciją, ugdyti, palaikyti ir atkurti socialinius bei darbo įgūdžius, teikti psichosocialinę pagalbą, profesinį orientavimą, informuoti ir konsultuoti, lavinti praktinius darbo įgūdžius darbo vietoje.

Su projekto dalyviais nuolat dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, užimtumo specialistai, karjeros konsultantas. Dalyviams bus teikiamos individualios konsultacijos atsižvelgiant į poreikius ir lūkesčius, organizuojami grupiniai užsiėmimai kiekvienoje savivaldybėje. Į neįgalių asmenų konsultavimą įsitrauks Vilniaus teritorinė darbo birža ir darbdaviai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.