Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai mokysis pačių pastatytoje lauko klasėje

Laura Armanavičė, Virginija Dudadrevičienė
,
direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Šiandien Lietuva susiduria su nemažai švietimo iššūkių: šalies mokinių nepakankamas gamtamokslinio raštingumo lygis, ekonominiu požiūriu mažas gamtamokslines ir inžinerines profesijas besirenkančių abiturientų skaičius, dėl to mažėjantis šalies ekonominis konkurencingumas, augantis kvalifikuotų tyrėjų ir specialistų poreikis. STEAM srities mokslų patrauklumo, populiarumo ir ugdymo kokybės užtikrinimo Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija siekia praplėsdama tradicinį požiūrį į mokymąsi, kviesdama mokinius išeiti iš bendrojo ugdymo programų ir gimnazijos ribų. Juk yra sakoma, kad ateitis priklauso smalsiems – tiems, kurie nebijo tyrinėti, bandyti, klausti, abejoti ir kurti.

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija jau kelerius metus bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH), kuris plėtoja nuotolinio ugdymo platformą „Ateities inžinerija“. Gimnazijos mokiniai naudojasi nemokama nuotoline „Ateities inžinerijos“ prieiga prie metodinės mokomosios medžiagos, šiuolaikinės inžinerijos įrankių, konsultacijų ir technologinių paslaugų, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse gimnazijoje ir VILNIUS TECH laboratorijose, darbų peržiūrose ir konkursuose. Atlikdami savarankiškus projektinius darbus gimnazijos mokiniai realiai susiduria su technologijomis, inžinerija, medijomis ir kitomis STEAM veiklomis, kūrybiškumo ugdymą susieja su moderniosiomis technologijomis.

 

2020 m. rugsėjį Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai pasirinko tematinio modulio „Statyba praktiškai. Projektavimas ir gamyba Fab Lab laboratorijoje“ projektą, kurio metu suplanavo pastatyti pavėsinę – lauko klasę – vidiniame gimnazijos kieme. Projekto vizija – gimnazijos lauko klasėje vykdomas ugdymo procesas ir neformalaus švietimo veiklos. Mokiniai patys išrinko vietą būsimai lauko klasei, patys parengė kelis būsimo statinio brėžinius-projektus. Statydami lauko klasę gimnazistai susidūrė su iššūkiais – ne tik su visą pasaulį sukrėtusia COVID-19 situacija, dėl kurios jie negalėjo nuolat vykdyti darbų, bet ir po jos laukusiu stipriu statybinių medžiagų brangimu, pajuto, ką reiškia dirbti skirtingomis oro sąlygomis, išmoko priimti sprendimus, patyrė mokymosi sėkmes ir atradimus. Gimnazijos, VILNIUS TECH ir bendruomenės narių susitelkimas ir vieningo tikslo siekimas padėjo sėkmingai baigti lauko klasės statybos darbus, o šių metų spalio 4 d. įvyko mokinių galvose kilusios ir jų rankomis pastatytos lauko klasės atidarymas.

 

 

Šiandien ypač svarbu mokėti priimti iššūkius, prisitaikyti prie pokyčių, numatyti aiškius ugdymo(si) tikslus, organizavimo būdus, reikalingus išteklius, svarbu, kad visa tai leistų mokiniams įgyti kompetencijas, padėsiančias pasiekti asmeninę, socialinę ir ekonominę sėkmę XXI a. kontekste.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.