Vilniaus „Genio“ progimnazija atveria erdves ugdymo pokyčiams

Gegužės 28 d. Vilniaus „Genio“ progimnazijos gamtos mokslų laboratorijos atidarymą įprasmino aštuntokų pamoka penktokams. Eksperimentuoti, tirti, spręsti problemas – tai veiklos, be kurių mokinys neįsivaizduoja geros pamokos ir šiuolaikinės mokyklos. „Tai lyg ateities technologijos, ateities mokykla“, – kalbėjo Arnas, stebėjęs pamoką, per kurią penktokai tyrė krakmolo kiekį maisto produktuose.

 

Progimnazija, siekdama atverti erdves ugdymo pokyčiams, 2017 m. įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Per projektą įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės bei įranga buvo pirmasis žingsnis modernizuojant mokymo(si) aplinkas. 2018 m. progimnazijos gamtos ir biologijos mokytoja Angelė Pajėdienė bei chemijos mokytoja Rasa Ščiukaitienė pradėjo Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programos išbandymą. Prie mokyklos kaitos prisideda ir aktyvi tėvų bendruomenė.

 

Gamtos laboratorijos atidarymo renginyje dalyvavę Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis ir VDU Švietimo akademijos profesorė Vilija Salienė kalbėjo apie ugdymo pokyčių būtinybę, kuri neįmanoma be profesionaliai paruoštų pedagogų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė habil. dr. Loreta Žadeikaitė konstatavo, kad ateities švietimas neįsivaizduojamas be dalykų integracijos. Apie būtinybę parengti jaunimą kūrybinei veiklai, kompetencijų, būtinų sprendžiant problemas ir perduodant žinias kitiems, ugdymą kalbama ir Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programoje.

„Jei neslopinsime ir paremsime mokytojų, mokinių ir bendruomenės iniciatyvas, norą kurti, po kelerių metų Lietuva aplenks laiką“, – po renginio kalbėjo progimnazijos direktorius Rimantas Remeika.

 

Vilniaus „Genio“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.