Vilniaus Balsių progimnazijai – 10

Vida Butienė
,
Vilniaus Balsių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Dešimt metų, rodos, nėra daug, bet mokyklai – tai pakankamas kelias pamatyti, kas, kaip, kodėl veikiama, kokių rezultatų jau pasiekta ir kokių vizijų esama. Vilniaus Balsių progimnazija kaip tik šiuos mokslo metus, pasirinkusi verpstę kaip metų simbolį (mokykla ypač puoselėja etnines tradicijas), verpė, vyniojo įvairiaspalvę darbų giją 10-mečio proga. Todėl norisi pasidžiaugti dideliu mokyklos kolektyvu – mokiniais, tėvais, mokytojais, kitais entuziastais, kurie dalijasi, negaili laiko, kuria, augina ir auga kartu.

 

Jubiliejus buvo paminėtas dešimčia žingsnelių, kurie, galima drąsiai teigti, virto žingsniais nuo rugsėjo iki birželio. Vis dar saugodamasi virusų iš pradžių mokykla dirbo mažomis grupelėmis, ieškodama įvairių hibridinių bendravimo formų – kas šoko scenoje, kas vaidino sporto salėje, kas dainavo kieme, kiti filmavo ir fotografavo, kad visi Balsiai galėtų švęsti prisijungę prie facebook’o paskyros.

 

Mokiniai savo klasėse piešė miniatiūras ir sulipdė į bendrą sveikinimą-plakatą mokyklai, dėliojo iš kuo įvairesnių medžiagų mokyklos vardą, kasdien fiksavo fotoaparatais gražiausias gyvenimo akimirkas ir sudėjo į videofilmuką, kiekviena klasė kepė sveikuoliškus pyragus, dalijosi receptais ir surengė kulinarinio proceso parodą, padedami lietuvių kalbos mokytojų mokiniai parengė mėgstamiausių rašytojų pristatymų plakatus ir sudėjo į didžiulę knygą jaunesniems mokinukams susipažinti, taip pat persirengę mėgstamų knygų personažais paminėjo Teatro bei Vaikų dienas, surengė gyvo garso koncertus.

 

 

Kaip kasmet, taip ir šiemet vyko tradiciniai renginiai, kurie taip pat buvo skirti mokyklos gimtadieniui paminėti. Didžiulės sėkmės ir dėmesio visada susilaukia dainų festivalis-konkursas „Daina Lietuvai”. Kiekviena klasė visus metus mokosi kuo geriau atlikti žinomą lietuvišką dainą ir paruošusi spalvingą, teatralizuotą ar kitokiu būdu žavintį pasirodymą jį pristato visai mokyklos bendruomenei. Rudenį minima Amatų diena. Tada pamokas veda įvairūs amatininkai, mokinių tėvai, kai kurios klasės vyksta į amatų dirbtuves. Kovo pradžioje mokyklos stadione vyksta Kaziuko mugė, kurioje vaikai, jų tėvai, seneliai, mokytojai prekiauja savo rankų gaminiais, prie jų prisijungia aplinkui gyvenantys tautodailininkai, Balsių bendruomenė. Pavasarį taip pat vyko sporto šventė, kada mokiniai išbandė savo jėgas įvairiose sportinėse rungtyse ir buvo apdovanoti kaip olimpiados laimėtojai. Be to, įvyko ugdymo karjerai renginys „Profesijų mugė”, per kurią tėvai pristatė daugiau negu 30 skirtingų profesijų, taip pat kontekstualios pamokos muziejuose ar prie istorinių objektų. Originaliai paminėtos valstybinės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.  Kadangi Balsių progimnazija yra nuostabioje gamtos apsupty, kolektyvas nusprendė su iškeltomis Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis apžygiuoti Balsio ežerą, tai yra nueiti dešimt kilometrų drauge prisimindamas, kad esame savo šalies ir maža pasaulio bendruomenė.

 

Ne vienerius metus Balsių progimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Mokytojai įsitraukė į Erasmus+ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas” veiklas, kurių metu drauge su kitų šalių pedagogais prisidėjo prie tarptautinio metodinio leidinio „Universalus dizainas mūsų mokykloje” atsiradimo. Vykdant antrą projektą mūsų mokyklos mokiniai tyrinėti kultūrinio paveldo išvyko į Italiją, kur susitiko su kitais projekto dalyviais – graikais, prancūzais, rumunais, o gegužę 33 mokiniai, lydimi 11 pedagogų, pas mus atvyko iš Prancūzijos, Italijos, Rumunijos bei Graikijos įgyvendinti paskutinės ERASMUS+ projekto „Mūsų skirtumai – mūsų turtas” dalies, skirtos berniukų-mergaičių santykiams nagrinėti. Kiti jų tikslai buvo tobulinti prancūzų kalbos įgūdžius, pažinti mūsų šalį, kalbą ir kultūrą, bendrauti, keistis kultūrinėmis patirtimis.  Be šio projekto mokiniai ir kitais būdais bendradarbiavo su Lietuvos bei užsienio mokyklomis: rašė laiškus, keitėsi videoįrašais, rengė konkursus, dalyvavo koncertuose.

 

Prie gimtadienio veiklų originaliai prisijungė mokytojai – lankė šokių pamokas, per kurias sukūrė masinį muzikinį pasirodymą. Taip pat su Vilniaus miesto pedagogais surengė dvi konferencijas apie mokinio motyvaciją ir modernius ugdymo metodus, kuriose dalijosi savo sukaupta gerąja patirtimi. Metodinė taryba lankėsi Šeduvos gimnazijoje ir susipažino su dalykinio, įtraukiojo, nepamokinio ugdymo(si) sėkmėmis, efektyviomis darbo priemonėmis, įvairiafunkcine mokyklos aplinka, metodine veikla ir kitais naudingais dalykais.

 

Dešimtmetį mokykla užbaigė iškilmingu apdovanojimų vakaru, kuriame buvo paminėti geriausi, darbščiausi bendruomenės nariai, įvardinti nuveikti darbai, padėkota pagalbininkams ir rėmėjams. Iš tiesų smagu pavartyti praeities puslapius ir suprasti, kad padaryta daug, kad turime gražų kolektyvą, malonią darbo ir kūrybos atmosferą. Mokykla didelė, dabar jau apima net du pastatus, todėl kasdien verda, sukasi gyvenimas, kuris kaip tas kuodelis, prilipęs prie verpstės, dūzgiant rateliui pamažu virsta tvirtu, nesibaigiančiu siūlu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.