Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla – ekologiško judumo link su „Erasmus+“

Edita Rumbutė
,
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos projektų vadovė

Projektas „Inovacijų autodirbtuvės“

2020–2023 m. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai buvo reikšmingi inovacijų projektais, finansuotais programos „Erasmus+“ lėšomis. Projektas „Inovacijų autodirbtuvės“ (angl.“Innovation garage“) drauge su partneriais Lietuvoje UAB „Moller auto“ ir užsienio partneriais iš Italijos, Nyderlandų ir Švedijos bendradarbiavo kurdami praktinius įrankius ekologiško judumo idėjos įgyvendinimui Europoje. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai dalyvavimas projekte buvo reikšmingas dėl galimybės dirbti su inovacijomis tarptautinėje transporto sektoriaus PM ir AM bei verslo įmonių komandoje, kuriant pridėtinę vertę dabartiniam ir ateities judumui.

Tvari Europa iki 2030

 

„Tvarios Europos iki 2030 m. koncepcijos dokumentas“ (EC 2019), ES strategija, skirta perėjimui prie tvaraus vystymosi, daug dėmesio skiria ateities energijos, pastatų ir mobilumo tvarumui. Švietimas, mokslas, technologijos, tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas – visai tai yra ekologiško vystymosi pagrindas. Šie strateginiai intelektiniai ištekliai prisideda prie žaliojo sektoriaus įgūdžių metodikų skatinimo, pasitelkiant novatorišką studentų, mokinių ir mokytojų mokymo praktiką, kad jie taptų išteklių taupymo, energijos suvartojimo mažinimo, išmetamų teršalų į atmosferą kompensavimo / mažinimo ambasadoriais, priimant tvaraus judumo pasirinkimus. Judumo sektorius yra vienas esminių faktorių, pereinant prie anglies dioksido neutralios ateities, ypač kalbant apie žmonių ir prekių transportavimą, nes šiuo metu transportas išmeta 27 % ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Žinios ir įgūdžiai, aktualūs žaliajame ir skaitmeniniame amžiuje

 

Pereinant į žaliąjį ir skaitmeninį amžių vis sunkiau įsivaizduoti, kokių žinių ir įgūdžių turėtų įgyti PM besimokantieji arba kokius kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo būdus turėtų rinktis darbuotojai, kad visą gyvenimą išliktų aktualūs savo profesiniame gyvenime. Taikant ekologiškumo gaires ES švietimo ir mokymo sistema turi ugdyti su darbu susijusius įgūdžius apie hibridines ir elektrines transporto priemones, taip pat elektronikos grandines, padedančias vairuoti saugiai, naudojant GPS sistemas ir skaitmeninę sąsają, skirtą tarpusavyje susijusių transporto priemonių parkų valdymui, taip pat žmogaus ir mašinos sąveikai.

Profesinio mokymo indėlis į tvarųjį judumą

 

Profesinio mokymo sektorius vaidina pagrindinį vaidmenį ugdant su darbu susijusius įgūdžius, siekiant tvaraus mobilumo modelio, dėl esminių strateginių išteklių, susijusių su automobilių sektoriui būdingais įgūdžiais, metodika, procesais, technologijomis ir įranga.

Projekto kūrybinė darbo grupė sukūrė, išbandė atvirų švietimo išteklių mokymo medžiagą, pagrįstą mokymosi darbo vietoje metodika, susijusioje su elektrinių / hibridinių transporto priemonių surinkimo ir remonto įgūdžiais, mechatronikos, elektronikos technologijomis ir eismo saugumo procedūromis. Sukurtais didaktiniais ištekliais gali naudotis profesinio mokymo mokyklos mechatronikos operatorių, automobilių remontininkų mokymui, aukštasis mokslas – būsimųjų transporto inžinierių mokymui. Šie resursai taip pat gali būti perkeliami į kitas mokymo vietas, mokymuisi darbo vietoje automobilių remonto įmonėse tęstiniam darbuotojų mokymui.

 

projekto dalyvių nuotr.

Edukacinės videopamokos, mokomoji medžiaga, sukurta projekto metu 

 

Daugiau informacijos

Projekto koordinatorius Cisita Parma, Italija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.