Viešnagė Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

Irmunda Barkienė
,
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos administracija ir Metodinė taryba kovo 8 d. lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Šioje mokykloje mokosi daugiau kaip tūkstantis mokinių, yra priešmokyklinio ugdymo klasės, dirba daugiau kaip 70 pedagogų.

 

Progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė pristatė mokyklą, pabrėžė, kad ugdymo įstaiga išsiskiria savo edukacinėmis erdvėmis, kurios kuriamos kartu su mokiniais, tėvais, mokytojais, menininkais ir kitais kūrėjais (taip mokykloje atsirado „Vėjų pieva“, kurta su dailininke Sigute Ach, „Pabaisiukų kiemas“, kurtas su edukatoriumi ir vaikiškų knygų autoriumi Pauliumi Juodišiumi, Kulinarijos klasė, kurta bendradarbiaujant su kulinaru Alfu Ivanausku, „Šachmatų karalystė“ ir kt.).

Mokykla labai stipri gamtosauginėje veikloje: nuo 2009 m. vykdo gamtosauginę programą, mokyklos bendruomenei įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas, Žalioji vėliava, mieste sukurta Inkilų instaliacija Kartų parke, Miegapelių alėja Pagramančio regioniniame parke, dalyvaujama iniciatyvoje „Neišmesk – antrą kartą panaudok“.

 

Kita stipri mokyklos sritis – užsienio kalbų mokymas (jau priešmokyklinio ugdymo klasėse mokiniai mokosi užsienio kalbos, inicijuojamas 7–8 klasių mokinių oratorių konkursas.

Mokykloje pradinių klasių mokiniai mokosi žaisti šachmatais, inžinerijos pagrindų, problemų sprendimo, kūrybiškumo – robotikos užsiėmimuose, vyksta vasaros stovyklos, kuriose „slepiasi“ konkreti metų filosofija („Išvirkščias pasaulis“, „Baltoje vėjų pievoje“ ir kt.). Šias stovyklas – patirtinius mokymus – padeda vesti profesionalai, lektoriai iš užsienio.

Mokytojai pasivaikščiojo po mokyklą, pasidžiaugė ugdomąja aplinka, naujai įrengtais kabinetais, laboratorijomis, ugdymu kitose erdvėse.

Diskutuojant apie atnaujintą ugdymo turinį, aptarti pasiruošimo etapai, stebėtos pamokos (integruota IT ir anglų kalbos pamoka 5 klasėje „Savivaldaus mokymosi link: Lunacy“, integruota geografijos ir anglų kalbos pamoka 8 klasėje „Energijos šaltinių paplitimas Lietuvoje ir Islandijoje“, anglų kalbos pamoka 8a klasėje „Neįprasta muzika“, matematikos pamoka 4 klasėje „Žaidimai pamokoje“), aptartos bendrosios kompetencijos.

„Šaltinio“ Metodinės tarybos pirmininkė pristatė mokytojų metodinę veiklą, „Kolega-kolegai“ organizavimą, aptartos mokytojų iniciatyvos.

 

Viešnagės pabaigoje šiauliečiai dalyvavo teatro terapijos užsiėmime, kurio metu stengtasi atsipalaiduoti, įsiklausyti, išgirsti, pajusti…

Ačiū Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei už atvirumą, nuoširdumą, novatoriškumą, iniciatyvas, dalijimąsi savo patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.