Verslumo įgūdžių ugdymas pagal CLIL metodą

Vaida Kučinskienė
,
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Gita Grigienė
,
ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė

Gyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Mokiniai, kurie šiandien mokosi mokykloje, dirbti turės rytdienos darbo pasaulyje. Keičiasi technologijos, ekonominė, politinė aplinka, o tai verčia juos mokytis verslumo, ugdyti socialinius įgūdžius, planuoti karjeros vystymą. Verslumas siejamas su gebėjimu atrasti naujas galimybes, mokėjimu realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Tai įgimtos ir įgytos žmogaus savybės, leidžiančios jam novatoriškai mąstyti ir veikti.

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, siekdamas ugdyti mokinių gebėjimą savarankiškai mąstyti, įvertinti savo galimybes, siekti užsibrėžto tikslo, gilinti anglų kalbos žinias, dalyvauja ‚Erasmus+“ programos profesinio mokymo strateginių partnerysčių projekte „CLIL in VET“, jo metu centro mokytojai įgijo naujų žinių apie CLIL metodą.

 

CLIL – tai integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodas, plačiai taikomas mokant pagrindinių ir gimnazijos klasių mokinius užsienio kalbos. Tačiau tarptautinis projektas „CLIL in VET“ paskatino į šį metodą pažvelgti inovatyviai ir pabandyti jį pritaikyti mokant verslumo įgūdžių anglų kalbos pamokose. Mokant CLIL metodu yra taikomi įvairūs mokymo būdai, pavyzdžiui darbas grupėse, darbas porose, kūrybinis darbas. Integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodą sudaro 4 komponentai: turinys, komunikacija, pažinimas ir kultūra. Visi šie komponentai turi atsispindėti vienoje pamokoje. Verslumo ugdyme CLIL metodą galima labiau pritaikyti ugdant klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

 

Ugdant kalbėjimo įgūdžius ypatingas dėmesys tenka žodyno gerinimui. Pavyzdžiui, vedant pamoką apie pasaulio kavos kultūrą, mokiniai skatinami sužinoti ir naudoti kuo daugiau žodžių ar frazių, susijusių su šia tema. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaida Kučinskienė siūlo tam naudoti „Burbulo metodą“ – kai per nustatytą laiką mokiniai pasako, kuo daugiau frazių ar žodžių pagal temą.

 

Siekiant ugdyti klausymo įgūdžius pagal CLIL metodą, siūloma pasinaudoti „TED TALKS“ konferencijos vaizdo įrašais įvairiomis temomis. Taikant CLIL metodą klausymo dalyje, užduotis galima pateikti įvairiai. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti: „Pasižiūrėkite vaizdo įrašą apie sąžiningą prekybą ir užsirašykite bei pakomentuokite 5 teiginius, kurie, jūsų nuomone, yra svarbiausi“.

 

Taikant CLIL metodą skaitymo suvokimo įgūdžiams ugdyti, pavyzdžiui, pamokoje apie komunikaciją, mokiniai, perskaitę pateiktą tekstą, turi gebėti paaiškinti žodžių reikšmę iš konteksto, naudojant žodyną nežinomiems žodžiams išsiaiškinti, išskirti vidinės ir išorinės komunikacijos skirtumus, išreikšti savo nuomonę.

 

Pamokos pabaigoje, apibendrinat pamokos temą, mokytoja V. Kučinskienė siūlo naudoti „Minčių žemėlapio“ metodą. Taikant CLIL metodą būtina skirti laiko refleksijai pamokos pabaigoje. Pagrindiniai klausimai šioje dalyje būtų: Ką sužinojote?, Ką dar norėtumėte sužinoti šia tema?, Ar pamoka buvo naudinga?.

 

Projekto metu VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniai ne tik mokėsi verslumo įgūdžių pagal CLIL metodą, bet ir kurdami simuliacines įmones, mokiniai turi galimybę įgyti žinių apie verslo organizavimo formas, įmonės organizacinę struktūrą, kaip sukurti  paprastą verslo planą, kaip viešai prisistatyti ir pristatyti įmonę, pasiruošti darbo pokalbiui, parašyti gyvenimo aprašymą.

 

Centro mokiniai dalyvaudami projekte turėjo galimybę apsilankyti Sicilijoje, Piazza Armerina mieste įsikūrusioje mokykloje „Instituto d‘Istruzione Superiore E. Majorana – Gen. A. Cascino“ (2019 m. kovo mėn). Mokymosi veiklų Italijoje metu mokiniai dalyvavo paskaitose, atliko užduotis, susibūrę į komandas turėjo sugalvoti verslo idėją, paruošti jos pristatymą auditorijai. Nemenku iššūkiu tapo kalbos barjeras, nes komandas sudarė skirtingų šalių atstovai. Bendra veikla suartino dalyvius, dingo susivaržymas, užsimezgė draugystė.

 

Kita tarptautinė mokinių mokymosi veikla prasidėjo Slovakijoje, Nitroje, simuliacinių įmonių mugėje (2020 m. lapkričio mėn). Projekto dalyviai stebėjo, kaip prisistato, kaip reklamuoja savo produkciją simuliacinės įmonės, bendravo, degustavo, išbandė įvairias siūlomas veiklas. Šalia veikė verslo įmonių mugė. Mokiniai turėjo galimybę palyginti, kas įdomiau ir originaliau bendrauja su klientu.

 

Susitikimo dalyviai vėliau veiklą tęsė Slovėnijoje, Sežanoje. Projekto dalyviai susipažino, bendravo su jaunais verslininkais, kurie augo ir mokėsi Sežanoje. Vyko užsiėmimai, kurių metu mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis, pasiskirstyti pareigas, spręsti problemas, pristatyti darbo rezultatus. Projekto dalyviai apsilankė sostinėje Liublianoje, kurortiniame miestelyje Bledoje, visus sužavėjo išvyka į Veneciją. Šios išvykos metu mokiniai iš Sežanos mokykloje veikiančios simuliacinės turistine veikla užsiimančios įmonės, įgyvendino realią veiklą, kurios metu parengė vizito Venecijoje planą anglų kalba, jį pristatė projekto „CLIL in VET“ dalyviams iš kitų šalių, organizavo miesto pristatymą mokiniams ir kaip tikri turizmo verslo atstovai atsakinėjo į įvairius klausimus.

 

Tarptautinių mokymosi veiklų metu mokiniai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, įgyja komandinio darbo, viešo kalbėjimo įgūdžių, gilina anglų kalbos žinias. Ugdomi mokinių įgūdžiai ir gebėjimai, reikalingi jiems ir kaip asmenybėms, ir kaip visuomenės nariams, padeda parengti juos suaugusio gyvenimui, kad geriau galėtų panaudoti savo gebėjimus ir prisiimti atsakomybę. Nors koronovirusas apribojo „gyvas“ projektinės veiklos galimybes, tačiau bendradarbiavimas persikėlė į virtualią erdvę ir toliau tęsiamos suplanuotos projektinės veiklos.

 

Projektą „CLIL in VET“ (Nr. 2018-1-SK01-KA202-046321) koordinuoja Slovakijos profesinė mokykla Obchodna akademia Nitra, o projekto partneriai yra mokymo institucijos iš Italijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos ir Lietuvos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.