Verba – gyvybės simbolis

Daina Jermak
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Siekdami įvairinti ugdomąjį procesą ir skatindami šeimas burtis kartu įdomiai kūrybinei veiklai, pakvietėme Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenę laukiant artėjančių šv. Velykų nusipinti verbas. Kadangi verbų rišimo tradicija yra unikali ir įrašyta į Lietuvos kultūros paveldo vertybių sąrašą, tai ir verbas rišti mokė tautodailininkė Olia Kunicka, kuri verbas riša jau daugiau nei 40 metų.

 

 

Ši edukacija – tai lopšelyje-darželyje vykdomo projekto „Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje“ dalis, subūrusi kurti visą pulką darbštuolių. Džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su Tradicinių amatų centru Huvalto dvare ir rengti tokius projektus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.