Velykų šventės atgarsiai

Nijolė Rimkuvienė
,
vyresnioji mokytoja
Egidija Dobilaitė
,
mokytoja metodininkė

Šv. Velykos – svarbi pavasario šventė, kuri siejasi su gyvybe, t. y. gamtos pabudimu. Kiaušinis yra gyvybės, derlingumo, vaisingumo ir gamtos atbudimo simbolis. Su dažytais kiaušiniais susiję daug lietuviškų velykinių papročių. Prisikėlimo švente yra vadinamos Velykos, kurios siejamos su margučių žaidimais.

 

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ pedagogės Deimantė Babiliūtė, Jelena Zarembienė ir mes, šio teksto autorės Nijolė Rimkuvienė, Egidija Dobilaitė, paruošėme nuostatus „Velykinių margučių paroda“, su kuriais susipažino ir patvirtino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gustainienė. Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, fantaziją, išradingumą, įtraukiant vaikus, tėvelius ir mokytojus, jų padėjėjas į kiaušinių marginimą įvairia technika. Iškelti uždaviniai: suteiks vaikams džiugių emocijų kūrybos procese, dalyviai įgus laisvai pasirinkti kūrybiniams darbams tinkamas priemones, susipažins su šventės papročiais.

 

„Velykinių margučių parodos“ dalyviais tapo visų grupių vaikučiai, tėveliai, mokytojos, jų padėjėjos. Sukurti darbai pristatomi Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ patalpose, lopšelio grupių rūbinėlėse.

 

Likome nustebintos dalyvių aktyvumu, išradingumu, prinešta ne tik įvairiai išmargintų kiaušinių, bet ir įvairių velykinių kompozicijų, kurios šventiškai papuošė grupių rūbinėlių patalpas. Džiaugiamės ir didžiuojamės buvusių auklėtinių (dabar Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokinių) sukurtais margučiais, kurie taip išradingai sveikino papuošdami prie aktų salės sienos tapytą medį. Paroda vyksta balandžio mėnesio 19–29 d.

 

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ meninio ugdymo muzikos mokytoja metodininkė Kristina Saulevičienė ir lopšelio „Pelėdžiukų“, „Ežiukų“, „Boružiukų“ bei ikimokyklinio ugdymo „Zuikučių“ grupės vaikai, pedagogės ruošėsi renginiui „Velykų takeliu“, kuris buvo filmuojamas iš anksto keletą muzikinių veiklų dienų.

 

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ renginio „Velykų takeliu“ tikslas – puoselėti šv. Velykų papročius ir tradicijas. Uždaviniai: lavinti kūrybiškumą ir meninę raišką, puoselėjant šv. Velykų šventės papročius ir tradicijas, plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius, suteikti ugdytiniams teigiamas emocijas ridenant margučius, šokant, dainuojant, marginant margučius.

 

Renginio „Velykų takeliu“ dalyviai buvo Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ ugdytiniai ir pedagogai. Kadangi numatytą renginio dieną iki pietų lijo lietus, renginio filmuota medžiaga buvo rodoma interaktyviojoje lentoje salėje – atskirai kiekvienai grupei lankantis pagal sudarytą grafiką. Žiūrovai buvo ne tik pasyvūs stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, nes plojo, judėjo, šoko, dainavo ir pramoko ketureilį „Pūsk, vėjeli, iš pietų, žiemą išvaryki. Laukiame šiltų dienų, laukiame Velykų“. Tai teko nugirsti ugdytinius cituojant per savarankiškas dienos veiklas, popiečio pasivaikščiojimus, žaidimus kieme.

 

Kai visos grupės peržiūrėjo renginio „Velykų takeliu“ vaizdinę medžiagą, ji buvo įkelta į virtualią aplinką, į „You Tube“ kanalą.

 

Ugdytiniai sužinojo, kad Velykos siejamos su gyvybe, t. y. gamtos pabudimu, nes dygsta žolė, žydi žibuoklės, geltonuoja šalpusniai, sprogsta medžių pumpurai… Velykų simboliai yra dažyti kiaušiniai, kurie vadinami margučiais. Populiariausias vaikų velykinis žaidimas – tai margučių ridenimas. Margučius galima dovanoti vieni kitiems. Svarbūs šventiniai atributai ne tik kiaušiniai – margučiai, bet ir Velykų zuikiai – kiškiai, Velykų bobutė. Per Velykas valgomi tradiciniai valgiai, kurie įvairiuose regionuose yra skirtingi. Dar išlikę papročiai – lalavimai iš pagonių pavasario gamtos atgimimo šventės.

 

Taigi šiais laikais Velykos minimos marginant kiaušinius, žaidžiant velykinius žaidimus, ruošiant ir mėgaujantis Velykų patiekalais, o mes pasitikome Velykas su žaidimais, dainomis, palinkėjimais virtualioje aplinkoje. Gaila, kad dėl lietaus nepavyko lauko erdvėje ridenti margučių, ieškoti tarp krūmų, žaidimų aikštelėje velykinių kiškučių, margučių, bet juos puikiai suradome ir pažaidėme įprastoje grupės aplinkoje. Taigi „Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikėlė žemę, žolę, gėlės žiedą ir vėl toliau per dangų rieda“.

 

 

Renginio „Velykų takeliu“ tikslas pasiektas, uždaviniai įgyvendinti, nes puoselėtos, aptartos šv. Velykų šventimo, paminėjimo tradicijos ir papročiai. Lavėjo kūrybiškumas, tobulėjo vaizduotė, skleidėsi meninė raiška. Patirtos džiugios, malonios emocijos ridenant margučius, šokant, dainuojant, marginant margučius, ieškant ir surandant velykinius kiškučius, margučius. Sutvirtėjo bendravimas ir bendradarbiavimas, patirtos ugdytinių džiugios emocijos kūrybos procese. Kūrybiniams darbams galėjo savarankiškai pasirinkti tinkamas priemones, o svarbiausia – susipažino su Velykų papročiais ir tradicijomis…

 

Praėjus 7 dienoms po Velykų, kitas sekmadienis yra Atvelykis. Dar informaciniuose šaltiniuose, masinės informacijos priemonėse galima sužinoti, kad tai Vaikučių Velykėlės. Šiais metais tai buvo balandžio 24 d.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.