Veiklos S. Šalkauskio gimnazijoje

Jūratė Butkuvienė
,
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje didelį dėmesį skiriame ne tik formaliems rezultatams, bet nuolat ieškome būdų, kaip jų (pa)siekti. Savo darbe vadovaujamės nuostata, kad geresnius rezultatus galima užtikrinti įvairinant gimnazijoje organizuojamas veiklas.

 

Individualią dalykinę pagalbą gimnazijoje teikia visų dalykų mokytojai visiems gimnazistams, o pirmokams skiriamos dar ir papildomos konsultacijos. Tačiau mokiniams reikalinga ne tik tokia  pagalba.

Mokinių pasiekimams įtakos turi ir jų psichinė sveikata, todėl gimnazistams kiekvieną savaitę vyksta ne tik socialinio emocinio ugdymo pamokos, bet įgyvendiname ir pačių parengtą programą „Atrask savo mokymosi prasmę“, kurios esmė yra kuo anksčiau ir tiksliau nustatyti mokinio poreikius pagalbai ir, atsižvelgiant į problemos pobūdį, tikslingai ją teikti. Tai galime padaryti  pasinaudodami  Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Gimnazijos pagalbos specialistai – psichologė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, karjeros konsultantė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – organizuoja tikslinius užsiėmimus gimnazistams temomis: „Kaip nustoti abejoti ir pradėti veikti planuojant savo laiką“, „Savęs pažinimas“, „Aš esu pakankamai…“, „Sėkmę kuriantys įpročiai“. Tikslingai dirbama ir su mokinių tėvais. Jiems organizuojami praktiniai užsiėmimai: „Kaip kalbėtis su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikas kalbėtų“, „Kaip teisingai nustatyti paaugliui ribas“.

Organizuodami gimnazijos veiklą vadovaujamės Senekos žodžiais: „Non scholae sed vitae discimus“ („Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“). Mums labai svarbu auginti kartą, kurioje santykiai būtų grįsti abipuse pagarba, pasitikėjimu, žmogiškumu, kuri gebėtų dirbti ir komandoje, ir individualiai, būtų atkakli bei atsakinga. O sykiu su partneriais tai daryti ir įdomiau, ir veiksmingiau. Todėl pasinaudodami „Kokybės krepšelio“ sudarytomis galimybėmis kartu su Whatansu.lt komanda jau pradėjome gimnazistams organizuoti psichinę sveikatą stiprinančias praktines veiklas. Užsiėmimuose vyksta komandos formavimo veiklos, kokybiškų santykių klasėje kūrimas ir  stiprinimas, tobulinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.