Vasaros įspūdžių „Pieva“

Ina Povilaitienė
,
Panevėžio l.- d. „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kartu su rudenį darželin grįžtančiais vaikais sugrįžo ir tradicinis Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ renginys – tapybos pleneras „Pieva“ (Panevėžio savivaldybės iš dalies finansuojamas tęstinis projektas „Vaikystės paletė-6“).

 

Renginio vedėjai – Dailininkas ir Vasarėlė – pakvietė prisiminti spalvotas prabėgusios vasaros akimirkas ir jas perkelti ant drobės. Kartu prie molbertų darbavosi ir būrys draugų iš  kaimyninių „Pušynėlio“, „Sigutės“ darželių, regos centro „Linelis“. Į kūrybos procesą įsijungė visa darželio bendruomenė, sušokusi spalvotų skėčių šokį ir išmarginusi grindinį spalvotomis kreidelėmis. Visus jaunuosius dailininkus įstaigos direktorė Regina Mikalauskienė apdovanojo piešimo albumais ir teptukais. Sukurti tapybos darbeliai bus eksponuojami Rožyno progimnazijoje, bibliotekoje. Akivaizdu, kad meninis ugdymas – tai būdas iš esmės padidinti vaiko dalyvavimo įvairioje socialinėje bei kultūrinėje veikloje galimybes. Pasak H. B. Landharten piešdami mes galime kalbėti rankomis, klausytis akimis, liesti širdimi. Įstaigos dalyvavimas vaikų ir jaunimo meno projektuose padeda pasiekti, kad vaikai žvelgtų į kūrybą kaip į įdomią, teigiamų išgyvenimų teikiančią veiklą, pasitikėtų savo kūrybiniais gebėjimais, noriai reikštų save meno priemonėmis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.