Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – ypatinga šventė visai Lietuvai!

J. Stirbienė, A. Utkaitė
,
mokytojos

Valstybės atkūrimo diena, Vasario 16-oji, reikšminga kiekvienam lietuviui, gerbiančiam savo šalį ir jos praeitį. Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius metus paskelbė Lietuvos sostinės – Vilniaus ir Gedimino laiškų metais, siekiant pažymėti garbingą šalies sostinės 700 metų jubiliejų.

 

Vasario 16-tosios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos belaukiant, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ paskelbtas projektas „Mano tėvynė – Lietuva“. Parengtas ir įgyvendintas projekto planas. Inicijuota Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo projektas ir virtuali kūrybinių STEAM darbų paroda „Vilniaus miesto statiniai“ (inicijavo ir parengė mokytoja Jurgita Stirbienė). Darbai eksponuojami: čia. Projekto metu vaikai įgijo žinių apie Vilniaus miesto architektūrą, lankomiausias miesto istorines vietas. Tai leido labiau pažinti savo šalies istoriją, domėtis praeitimi ir dabartimi. Džiaugiamės, kad į projektą įsitraukė šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigos, darželio bendruomenė, tėvai. Namuose šeimos kūrė įvairius Vilniaus miesto statinius, aiškinosi, kokia jų paskirtis, istorija. Vaikų, tėvų, pedagogų kurtais statiniais papuošėme salę. Įstaigos langai pasipuošė tautiniais motyvais, trispalvėmis verpstėmis (idėjos autorė – mokytoja Audronė Utkaitė).

 

 

Vasario 15 d. vyko vaikų – tėvų – darbuotojų bendruomenės, kartu su socialiniais partneriais – Kauno Martyno Mažvydo ir Kauno Juozo Urbšio progimnazijos mokytojais, tradicinis renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, lopšelio-darželio 43 gimtadieniui, kurį inicijavo ir organizavo darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti“ „Kartos“). Šiais metais, renginio pagrindiniai akcentai – Lietuvos sostinės Vilniaus architektūra, istorija, žmonės. Ikimokyklinių grupių ugdytiniai parengė šventinį koncertą, priešmokyklinės grupės „Žvaigždelė“ ugdytiniai sekė legendą apie Gedimino pilį, visa bendruomenė giedojo lietuvišką tautinę giesmę, deklamavo eilėraščius apie Lietuvą ir Vilnių, dainavo dainas apie Lietuvos gamtos grožį: „Čia Lietuva“, „Nupiešiu Lietuvą“, žaidė žaidimą „Mylim savo Lietuvėlę“. Grupės „Žvaigždelė“ ugdytiniai, kartu su meninio ugdymo mokytoja Joana Tėvelyte sukūrė filmą „Lietuvio širdis“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Ugdytinius šventei parengė muzikos mokytoja Lijana Neverauskienė, bendradarbiaudama su grupės mokytojais. Šventinį renginį užbaigėme „Darželio daina“.

 

Darželio 43-ojo gimtadienio ir Lietuvos gimtadienio proga darželio „Gimtadienio medis“ pasipuošė priešmokyklinių grupių „Vėjūnė“ ir „Žvaigždelė“ vaikų su šeima kurtais atvirukais su linkėjimais Darželiui ir Lietuvai.

 

Plėtojant projektą „Mano tėvynė – Lietuva“, ugdytiniai puoselėjo kultūros paveldą, ugdė tautiškumą, pilietiškumą, meninius gebėjimus, drauge kūrybiškai veikiant per STEAM veiklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.