Vasarą mokyklos kvies mokinius ilsėtis, bendrauti ir mokytis

Dovilė Šileikytė

Viena iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pagalbos plane, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtiems mokymosi praradimams, numatytų priemonių – valstybės lėšomis finansuojamos teminės stovyklos. Joms šiemet skirta 381 tūkst. eurų – 51 švietimo paslaugų tiekėjas per vasarą rengs nemokamas stovyklas vaikams, dėl nuotolinio mokymo patyrusiems daugiausiai sunkumų. „Mokslo metai nebuvo paprasti ir lengvi. Mes siekiame, kad stovyklose vaikai galėtų ir papildyti dėl nuotolinio mokymosi atsiradusias akademinių žinių spragas, ir sustiprinti per karantiną susilpnėjusius socialinius įgūdžius“, – sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Šiose vasaros stovyklose liepą–rugpjūtį 5–8 klasių mokiniai neformaliojo švietimo metodais tobulins savo žinias ir įgūdžius gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse. Jose dalyvaus mokiniai mokyklų vaiko gerovės komisijų siūlymu. Iš viso stovyklose dalyvaus iki 3 tūkst. 5–8 klasių mokinių, iš jų daugiau nei 20 proc. – vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Stovyklos vaikams nemokamos ir truks ne trumpiau nei septynias kalendorines dienas.

 

Konkurso dalyviams buvo keliami reikalavimai, kad stovyklų programose būtų veiklų, kurios skatintų vaikų fizinį aktyvumą, ugdytų socialines ir emocines kompetencijas, matematinius, gamtamokslinius, kalbinius gebėjimus. Didesnioji dalis rengėjų organizuos dienos stovyklas, kiti – stovyklas su nakvyne. Viena iš tokių stovyklų yra „Žalioji laboratorija“, kurią organizuoja Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija. Joje su nakvyne stovyklaus 45 mokiniai iš Alksniupių pagrindinės mokyklos, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos ir Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos. Kauno r. Piliuonos gimnazijoje birželį jau vyko stovykla, skirta tik šios gimnazijos mokiniams (finansuota savivaldybės), o vėliau vyksiančioje dieninėje stovykloje „atRask“ susitiks 15 vaikų iš Kauno r. Piliuonos gimnazijos, Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos ir Kauno Rokų gimnazijos. Apie rugpjūtį stovyklose planuojamas veiklas skaitytojams papasakojo Vaida Norkevičienė (V. N.), Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, ir Joana Uzelman (J. U.), Kauno r. Piliuonos gimnazijos mokytoja.

 

Šios nemokamos stovyklos skirtos vaikams, dėl nuotolinio mokymo patyrusiems daugiausiai sunkumų. Su kokiais sunkumais susidūrė jūsų stovyklautojai – ką pastebėjo jų mokytojai, galbūt skundėsi patys mokiniai?

J. U. Užsitęsus karantinui, buvo vaikų, kurių mokymosi motyvacija labai krito. Dažniausiai tai vyko ne todėl, kad jie negebėtų mokytis, bet todėl, kad jiems trūko gyvo kontakto ir bendravimo, kiti teigė, kad jie jau nieko nebenori. Mūsų gimnazija paskutinį mėnesį į mokyklą kvietė mokinius, kurie skundėsi susidūrę su psichologinėmis problemomis. Jų atvykimas atgaivino visą mokyklą, vyko įvairiausios veiklos, jie vykdė projektus, miestelio švarinimo akcijas ir pan., gimnazijos žaliosiose erdvėse įrengė 10 metrų sveikatingumo takelį, surengė net jo atidarymo ceremoniją. Supratome, kad bendravimas ir bendradarbiavimas, laikantis visų saugos reikalavimų, yra psichinės sveikatos dalis.

 

Kokius užsiėmimus siūlote stovyklaujantiems mokiniams ir kas juos veda? Ko vaikai mokysis stovyklos metu?

V. N. Tai pažintinė, patyriminė stovykla, kurios metu vaikai ugdys ir puoselės meilę bei rūpestį gamtai, aplinkosaugai, gilins bendrąsias ir įgis naujų žinių apie mus supančią aplinką. Veiklų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas fizinei veiklai: žygių kartu su vadovais ir kviestiniais lektoriais metu mokiniai pažins Tytuvėnų regioninio parko ir vienos iš didžiausių Lietuvoje, Tyrulių pelkės, gamtą. Kartu su žinomu charizmatiškuoju gamtininku Raimundu Ereminu pažinsime artimiausią aplinką – šalia esantį mišką bei Dubysos pakrantę, su žinomu ornitologu Borisu Belchevu stebėsime paukščius. Socialinių ir emocinių veiklų „meniu“ papildys nuolatinis bendravimas tarp bendraamžių bei kartu patiriami iššūkiai pažįstant artimiausią gamtinę aplinką.

J. U. Daugumą užsiėmimų ves mokytojai. Taip pat vyksime į Kauno marių regioninį ir Dzūkijos nacionalinį parkus, kur užsiėmimus ves specialistai, supažindins su saugomos teritorijos specifiškumu, išskirtinumu. Stovyklos tikslas yra stiprinti mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtos mokslų ir kalbų srityse bei stiprėti fiziškai: vaikai gebės atpažinti ir įvardyti geometrines figūras ir formas gamtoje, apskaičiuos gamtinių objektų plotus; atpažins ne mažiau kaip 10 vietinių žolinių augalų, 10 sumedėjusių augalų; mokysis analizuoti geologinius Kauno marių pakrantės sluoksnius, ieškos fosilijų ir mokysis jas apibūdinti; išmoks ne mažiau kaip vieną lietuvių liaudies žaidimą, šokį, dainą; susipažinę su Kauno marių slėnio istorija, ją perteiks vaidybiniu būdu.

 

Apibūdinkite stovyklos dieną. Kokia ji?

V. N. Veiklos vyks lauke – gryname ore jau nuo pat ryto. Vos papusryčiavus lauks mankšta, aktyvios pramogos, nes tam pritaikyta sodybos aplinka, šalia įrengtame mini zoologijos sode mokiniai nuolat matys aplink gyvenančius žvėris bei gyvūnus. Be įvairiausių komandinių žaidimų, vyks ir literatūrinės veiklos artimiausioje gamtinėje aplinkoje – skaitymai po medžiu, etiudai Dubysos pakrantėje ir pan. Na, o dienos „vinis“ bus kviestinių lektorių edukacijos ir užsiėmimai.

J. U. Tai dieninė stovykla, prasidedanti nuo 8 val. ryto ir trunkanti iki 16 val. Pirmoje dienos pusėje mokinių laukia aktyvesni žaidimai, antroje dienos pusėje – gamtos mokslų, matematiniai ir kalbų įgūdžių stiprinimo užsiėmimai. Kiekvienos dienos pabaigoje – dalijimasis įspūdžiais ir refleksija.

 

Ar daug buvo norinčiųjų dalyvauti? Pagal kokius kriterijus juos atrinkote, jei norinčių daugiau nei vietų?

V. N. Atrinkome vaikus pagal prioritetus, numatytus konkurso apraše.

J. U. Atrenkant mokinius į stovyklą, bendradarbiauta su visų mokyklų administracijomis ir socialiniais pedagogais – jie įvardijo vaikus, kurių tiek pasiekimams, tiek psichinei sveikatai karantinas padarė didžiausią neigiamą įtaką, kuriems labiausiai trūko žmogiško kontakto.

 

Kiek dienų trunka stovyklos veiklos?

V. N. Septynias dienas, tačiau mūsų stovyklos veikla yra pertraukiama, nes vasaros laiku neužimtą sodybą savaitgalį rasti – itin sudėtinga. Dėl šios priežasties stovykla vyks dvi ir penkias dienas.

J. U. Stovykla vyks 7 dienas.

 

Ar vasarą vaikai vis dar nori mokytis ir noriai tą daro? O gal pedagogams tenka gerokai pasukti galvas, kokių įdomių veiklų sugalvoti, kad vaikai mokytųsi nejučia, ir jiems tą daryti būtų įdomu? 

J. U. Pedagogai kuo puikiausiai suvokia, kad vasaros metu mažai kas nori mokytis. Todėl ir imamės iššūkių, kad nors daliai vaikų galėtume įvairiausiomis formomis perteikti skirtingas žinias, kurios jiems bus reikalingos ateityje.

 

Ar anksčiau esate organizavę panašių stovyklų?

V. N. Niekada nepraleidžiame progų padovanoti vaikams turiningą neformalųjį švietimą, ypač šiais – pandemijos metais, tad praėjusiais mokslo metais įgyvendintos net penkios stovyklų programos: emocinio ir socialinio bendravimo stovykla, kurioje kalbėtasi ir praktiškai susipažinta su negalios daroma įtaka gyvenimui, profesinio informavimo stovykla „Profesijų forumas“, „STEAM viruso savaitė“ leido tapti išmaniaisiais išradėjais, na, o stovykla „Raskila“ dovanoja pažintinių ir patyriminių veiklų, robotikos stovykla ugdo būsimuosius konstruktorius ir inžinierius.

J. U. Visose anksčiau organizuotose stovyklose taip pat stengėmės įtraukti kuo daugiau įvairesnių veiklų, kad vaikai įsitrauktų į skirtingus užsiėmimus, kad kiekviena diena būtų vis kitokia. Vaikai, atlikdami skirtingas veiklas, net nesuvokia, kad tuo metu mokosi. Žaidimo forma galima pažinti augalus ar paukščius ir net nesuvokti, kad tai ir yra mokymasis. Ieškant įvairiausių formų akmenukų ar kriauklių, papasakojant apie jų atsiradimą ir amžių, tik sužadinamas jų smalsumas. Juk tai ne pamoka, o vaikas grįžta su naujomis žiniomis.

 

Kaip manote, kodėl vaikams reikalingos vasaros stovyklos? Ką reiškia vaikui, kaip asmenybei, dalį vasaros atostogų praleisti stovykloje?

V. N. Kiekvienam stovyklaujančiam vaikui stovykla atveria naujų galimybių, stiprina greitą mąstymą, orientavimąsi aplinkoje, ugdo pasitikėjimą savimi, o patyriminės bei praktinės veiklos mažina nuotolinio ugdymosi metu patirtus sunkumus. Didžiausias iš jų, mūsų pastebėjimais, – socialinio bendravimo trūkumas, tad šį stygių kompensuosime visapusiškai.

J. U. Stovyklos reikalingos kaip vaikų socializacijos, bendravimo, skirtingų veiklų išbandymo ir teigiamų įpročių formavimo būdas.

 

Ačiū už atsakymus ir linkiu nepamirštamų įspūdžių visiems stovyklautojams!

 

Temą tęsime

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.