Valstybės atkūrimo diena Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje

Rita Lozoraitienė
,
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokytoja

Viena svarbių šiuolaikinio ugdymo nuostatų ir aktualių kompetencijų yra pilietiškumo, atsakingo ir sąmoningo savo šalies piliečio ugdymas. Sudėtingų ryšių tarp valstybės ir savęs kaip piliečio suvokimas prasideda nuo santykio su savo namais, savo klasės bendruomene, mokykla, gimtuoju kaimu ar miestu. Tai, ką vaikas girdi kalbant apie savo tėvynę šeimoje, kaip ją vertinant pastebi mokykloje, taip formuojasi ir jo pilietinės nuostatos.

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos penktokai kasmet vasario mėnesį, švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, draugiškai varžosi viktorinoje stengdamiesi parodyti, kaip jie pažįsta savo gimtąjį kraštą. Kadangi vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos uždavinių yra plėtoti tinklaveiką tarp socialinių partnerių, tad vasario 23 d. vykusioje šventinėje viktorinoje „Vardan tos…“ dalyvavo ir Vilkaviškio pradinės mokyklos ketvirtokai. Kad mokiniams būtų drąsiau, noriai į veiklą įsitraukė ir tėvų atstovai. Ne konkurencijos, o bendradarbiavimo principu sudarytos mišrios komandos iš penktokų ir ketvirtokų, skambiai besivadinančios „Karžygiais“, „Gediminaičiais“, „Jotvingiais“ ir kt., prisijungus ir vienam iš tėvų, turėjo galimybę ne tik parodyti savo žinias, bet ir ugdyti komunikavimo, gebėjimo susitarti, išklausyti įgūdžius.

 

 

Šauliams ir skautams įnešus ir pagerbus valstybės vėliavą, visai auditorijai sugiedojus Lietuvos himną, prasidėjo protų kova. Istorijos mokytojų Sonatos Jankienės, Dalės Šabunkienės, Dalios Uldinskienės parengtos vaizdinės žaismingos užduotys reikalavo greitos reakcijos ir gero ne tik savo artimos aplinkos – Vilkaviškio krašto, bet ir Lietuvos pažinimo. Mokiniai nesunkiai atpažino valstybingumui svarbius šalies objektus, žinojo istorinius faktus. Sunku ramiai savo vietose nusėdėti buvo ir žiūrovams. Ne vienas besiveržiant emocijoms suvokęs, kad žino teisingą atsakymą, norėjo būti komandoje. Muzikos mokytojos Editos Linkevičienės parengtų merginų atliekamos skambios patriotinės dainos, smagūs gražiai tautiškai pasipuošusių Vilkaviškio pradinės mokyklos mergaičių (vadovė S. Jankienė) šokiai neleido nuobodžiauti žiūrovams, kol komandų nariai susikaupę atliko užduotis. Viktorinos komisija, suskaičiavusi rezultatus, labiausiai džiaugėsi, kad buvo labai sunku išrinkti komandą nugalėtoją, mat visų rezultatai buvo apylygiai. Minimaliai į priekį išsiveržus „Jotvingiams“ pralaimėjusiųjų vis tiek neliko. Visi komandų dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

 

Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė džiaugėsi bendradarbiavimu, smagiai ir prasmingai veiklai suburtais mokiniais ir jų žiniomis. Juk kiekvienoje mokykloje gausu renginių, todėl bendradarbiavimui ir smagioms bendroms veikloms progų dar bus daug.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.