Valstybės atkūrimo diena Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Audronė Utkaitė, Virginija Šalčienė, Jurgita Stirbienė

„Tu tokia didžiulė ir tokia graži,

Man pati brangiausia žemėj šioj esi.“

K. Ivinskis

 

Lietuvos gimtadienis – diena, kai organizuodami įvairias edukacines veiklas, mes, mokytojai galime ikimokyklinio amžiaus vaikams paaiškinti, kas yra Lietuva, meilė Tėvynei, patriotizmas, formuoti jiems vertybines nuostatas. Norėdami, kad vaikas „užsikrėstų“ ir „degtų“  patriotiškumu, tautiškumu, turime nepraleisti svarbių valstybinių švenčių, atsakingai ir nuoširdžiai jas organizuoti ir paminėti kartu su ugdytiniais ir jų šeimomis.

 

LR Seimas 2021 metus paskelbė profesoriaus J. Zikaro, vieno pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, metais. Daugiau nei 10 metų įstaigoje susibūrusi ir aktyviai veikianti mokytojų darbo grupė „Valstybinėms šventėms ir įsimintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“, atsakinga už tautiškumo ir pilietiškumo ugdymą, numatėme priemonių planą, skirtą J. Zikarui ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 103-iam gimtadieniui paminėti. Didelį dėmesį skyrėme ugdytinių supažindinimui su Lietuvos istorijos paveldu – paminklais. Plėtojome projektą „Tu mūsų tėvynė, Tu – Lietuva“. Vaikai kartu su šeimomis, grupėse ieškojo informacijos įvairiose šaltiniuose (knygose, internete, kitur) apie Lietuvą, miestus, žymius žmones, pastatus, paminklus, kita. Organizavome kūrybinių darbų parodą „Tu mano tėvyne, Tu – mūsų visų“. Kiekviena grupė pristatė vaikų kūrybos darbą – paminklą su trumpu aprašymu. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su paminklais, kuriuose atvaizduojami Lietuvos istorijoje svarbūs įvykiai ir asmenybės.

 

Ugdydami pilietiškumą, puoselėdami istorinį atminimą, grupių langus, galeriją, salę papuošėme tautinių motyvų karpiniais – verpstėmis. Kartu su meninio ugdymo mokytoja Joana Tėvelyte vaikai sukūrė molinius žemėlapius ir surengė parodą „Lietuvos žemėlapis vaikų akimis“. Įstaigos šiltnamyje vaikai kūrė iš ledo ir sniego kompozicijas Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis.

Vasario 16-ajai skirtą renginių ciklą užbaigėme ne visai tradiciškai, nuotoliniu šventiniu rytmečiu „Maža tauta su dideliu žodynu“ (V. Mačernis). Salėje šventę surengė priešmokyklinio ugdymo grupės „Lašas“ ugdytiniai ir grupės mokytoja Aušra Lagunavičienė, muzikos mokytoja Lijana Neverauskienė. Filmavo meninio ugdymo mokytojas Gediminas Mažeika ir transliavo nuotoliniu būdu visai Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikų, tėvų, darbuotojų bendruomenei. Šventę pradėjome giedodami V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Visą bendruomenę su Lietuvos gimtadieniu pasveikino pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė. Buvo pasakyta daug gražių žodžių deklamuojant poetų eiles, šokant liaudiškus ratelius, dainuojant dainas apie tėvynę Lietuvą: J. Šeiduikienės „Nupiešiu Lietuvą“, L. Neverauskienės „Čia mano Gimtinė“, lietuvių liaudies dainą „Tupi grūšioj pelėda“ ir kitas. Renginį paįvairino pasirodymai nuotoliniu būdu: grupės „Aušrinė“ mamos Viktorijos Jankauskaitės sukurtas eilėraštis „Močiutės ratelis“, kurį deklamavo dukra Vytautė Dirsytė ir grupės „Vėjūnė“ ugdytinės Emos Černikauskaitės padeklamuotas poeto K. Ivinskio eilėraštis apie Lietuvą. Akis džiugino vedėjos – Aušra ir Lijana, ir visi priešmokyklinukai, pasipuošę tautiniais kostiumais.

 

Kauno lopšelio-darželio darbo grupės „Lietuvos valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“ narės mokytojos: A. Žvirblienė, A. Utkaitė, V. Šalčienė, J. Stirbienė, R. Žukauskaitė papuošė salę tautiniais motyvais, J. Tėvelytė, meninio ugdymo mokytoja parengė užduotis grupėms, skirtas Lietuvos simbolikai įtvirtinti.

 

Renginio nuotraukas galima pamatyti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.