„Valanda su daktaru Janušu Korčaku“ Vilniaus Lazdynų mokykloje

Kristina Fišienė

Lapkričio mėnesį Vilniaus Lazdynų mokykloje vyko projektas „Valanda su daktaru Janušu Korčaku”, kuriame dalyvavo 6b klasės mokiniai ir jų mokytojos: geografijos mokytoja R. Žiškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja K. Fišienė ir dailės mokytoja B. Kubiak.

 

Projekto tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių kūrybiškumą. Parodyti moksleiviams, kad mokytis gali būti įdomu, prasminga.

 

Janušas Korčakas – žydų kilmės lenkų vaikų rašytojas, pedagogas, gydytojas, visuomenės veikėjas, našlaičių namų įkūrėjas ir kovos už vaikų teises pradininkas. Mokiniai domėjosi šio garsaus žmogaus asmenybe, nuveiktais darbais, pažiūromis.

 

Šeštokai kelias pamokas skaitė žymiausią J. Korčako kūrinį – vaikų romaną „Karalius Motiejukas Pirmasis“, analizavo tekstą, gilinosi į jo prasmes, dirbo porose, ieškojo tekste meninių priemonių, aptarė jaunojo karaliaus ryžtą ir norą padėti vaikams įvykdyti reformas, nepaisant visų sunkumų. Literatūrinės veiklos buvo daug. Mokiniai karštai diskutavo, kokias reformas reikėtų įvykdyti šiuolaikinėje Lietuvoje, kad vaikams būtų geriau. Vaikams labiausiai patiko kūrybinė užduotis – iliustruoti pagrindinį romano veikėją Karalių Motiejuką Pirmąjį. Vieni mokiniai jį piešė kaip dailų berniuką su karūna, kiti jį matė susimąsčiusį, treti suprato, kad kas šis karalius yra visai be karūnos ir atrodo kaip niekuo neišsiskiriantis iš kitų vaikas.

 

Lapkričio 25 d. mokykloje įvyko projekto „Valanda su daktaru Janušu Korčaku” pristatymas. Džiaugiamės, kad paklausyti Vilniaus Lazdynų mokyklos mokinių ir mokytojų atvyko Daktaro Janušo Korčako centro vadovė Irina Belienė. Projekto pristatyme dalyvavo 6b klasės ir 9a klasės mokiniai. Vyresnieji mokiniai pasigyrė ir jaunesniems mokiniams papasakojo, kokiose veiklose bendradarbiaudami su Daktaro Janušo Korčako centru jau dalyvavo, papasakojo apie J. Korčako gyvenimo faktus, nuveiktus darbus. Šeštokai surengė savo piešinių parodą, raiškiai skaitė prasmingas romano „Karalius Motiejukas Pirmasis“ ištraukas.

 

Visi kartu prisiminėme Pasaulinę vaikų teisių gynimo dieną, minimą lapkričio 25 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (JTVTK) yra UNICEF veiklos pagrindas. Tai yra išsamiausias kada nors sudarytas vaiko teisių dokumentas ir plačiausiai ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulio istorijoje.

 

I. Belienė, įsiterpdama į mokinių skaitomus pranešimus, įdomiai papasakojo mokiniams apie visame pasaulyje žinomą daktarą J. Korčaką, jo knygas, humanistines Senojo Daktaro idėjas. J. Korčakas pirmasis pasiūlė ir vienintelis bandė įgyvendinti mokykloje mokinių savivaldos ir autonomijos idėją. Šio principo esmė, anot J. Korčako, yra ta, kad mokiniai patys priima sprendimą dėl vadovavimo mokyklai ir ugdymo proceso. Idėjos sumanytojas diegė idėją, kad pagrindinis ir lemiantis žodis mokykloje priklauso mokiniams. Ši idėja ilgainiui buvo užmiršta, o šiais laikais pradėta įgyvendinti šiuolaikinėse, išskirtinėse ir elito mokyklose. J. Korčako savivaldos idėja suprantama kaip vienintelis būdas ugdant visišką mokinių atsakingumą.

 

Daktaro Janušo Korčako centro vadovė mokyklai padovanojo žurnalą „Mūsų žodis“. Tai vienintelis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos mėnesinis žurnalas Lietuvoje, kuris spausdinamas padidintu šriftu ir skirtas regėjimo negalią turintiems žmonėms. Įdomu tai, kad ketvirtasis žurnalo viršelis pailiustruoja, kaip pirmojo viršelio vaizdą mato įvairiomis regėjimo ligomis sergantys žmonės.

 

Mokykla daktaro Janušo Korčako centro vadovei padovanojo šeštokų piešinius, kuriuose mokiniai įdėjo savo širdį bei Janušo Korčako knygos ,,Karalius Motiejukas Pirmasis“ pagrindinio veikėjo dvasią.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.