Vaižganto keliais takeliais

Meda Zapereckaitė, Kotryna Ališauskaitė
,
Putinų gimnazijos IIa klasės mokinės

Alytaus Putinų gimnazijos II–IV klasių jungtinė mokinių grupė su vadovu Vytautu Bigaila, lydinčiąja mokytoja Laima Bautroniene ir bibliotekos vedėja Maryte Žuromskiene, kuri pasirūpino, kad mokiniai galėtų dalyvauti įvairiuose renginiuose, edukacinėse programose naudodamiesi Kultūros paso paslaugomis, vyko į Kauną, kur aplankė istorinę Lietuvos Respublikos prezidentūrą.

 

Per apžvalginę ekskursiją laikinojoje prezidentūroje mokiniams buvo pasakojamos prezidentų Antano Smetonos (1874–1944 m.), Aleksandro Stulginskio (1885–1969 m.), Kazio Griniaus (1866–1950 m.) gyvenimo ir veiklos istorijos. Aplankytas prezidento A. Smetonos kuklus darbo kabinetas, kambariai, kur gyveno prezidentai su šeimomis.

Pasibaigus ekskursijai prezidentūros jaukioje salėje poetas Alfas Pakėnas, Vaižganto gyvenimo ir veiklos tyrinėtojas, Vaižganto premijos laureatas, nuoširdžiai ir vaizdingai kalbėjo apie ilgametę prezidento Antano Smetonos ir garsaus rašytojo, žinomo dvasininko, aktyvaus visuomenininko Juozo Tumo-Vaižganto draugystę.

Paskui pasukome Kauno senamiesčio grindiniu ir aplankėme Lietuvos dainiaus Maironio kapą, tada sustojome prie Vytauto Didžiojo bažnyčios, esančios šalia Aleksoto tilto per Nemuną.

 

Po šv. Mišių dalyvavome prasmingoje ceremonijoje – šventoriuje atidengtas paminklas rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių proga. Paminklą sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras. Jį atidengiant kauniškių aktorių Petro Venslovo ir Olitos Dautartaitės atlikta literatūrinio spektaklio „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ ištrauka. Padėję prie paminklo gėlių, iš arčiau apžiūrėjome Vaižgantą su mylimu šuniuku Kauku. Kelionė buvo ne tik įdomi, bet ir naudinga, padėjo prisiliesti prie Vaižganto gyvenimo fragmentų.

Kultūrinio sambūrio „Putinų balsai“ nariai prie prezidento A. Smetonos paminklo (Marytės Žuromskienės nuotr.)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.