Vaikų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Jūratė Trepkuvienė
,
konferencijos moderatorė, Šiaulių l.-d. „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gegužės 26 d. „Zoom“ platformoje vyko Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ surengta respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Vaikų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Konferencijos tikslas – skatinti gerosios patirties sklaidą vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo kontekste – glaudžiai siejosi su vienu iš svarbiausių uždavinių, numatomų Valstybinėje Švietimo 2013–2022 m. strategijoje – saugus ir sveikas vaikas.

 

Konferencijos dalyvius, kurių susirinko per 80 iš įvairių šalies ikimokyklinių ugdymo įstaigų, pasveikino Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Roberta Jankūnienė. Ji pasidžiaugė galimybe dalytis patirtimi, keistis žiniomis, linkėjo kiekvienam atrasti kažką naujo, nebandyto, nežinomo. Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė konferenciją pradėjo nuo aktualios nūdienos temos – pandemijos ir pranešime „Kaip rūpintis vaikų emocine sveikata nepamirštant savęs“ dalijosi patarimais, kaip pedagogai turi rūpintis savimi, kad gebėtų padėti saugiau pasijusti mažiesiems. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Dovilė Lapinskienė pranešime „Vaikų psichinės sveikatos svarba ir jos stiprinimo būdai“ pateikė išsamias rekomendacijas.

 

Konferencijos moderatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Trepkuvienė ir logopedė Sigita Denikytė pristatė dalyvius ir jų pranešimus. Gausus būrys, net 38 pranešėjai iš Klaipėdos, Vilniaus rajono, Vilkaviškio, Šiaulių, Lentvario, Panevėžio, Vilniaus, Palangos, Alytaus, Jonavos, Kauno pristatė 19 savo parengtų pranešimų. Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi, kaip kuriamos sporto plėtros aplinkos: „Basų kojų takelis“, „Žalioji sporto erdvė“, „Muzikos garsų pasaulyje“, „Dailės terapija“, „Žaliasis tunelis“, diegiamos ir puoselėjamos inovacijos, stiprinančios psichinę vaikų sveikatą. Pedagogės pristatė įgyvendintą „eTwinning“ projektą „Jausmų vaivorykštė“, skirtą emocinio intelekto ugdymui ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai dalijosi įžvalgomis apie įstaigose vykdomų priemonių, būdų, metodų, skatinančių fizinį aktyvumą ir darančių teigiamą įtaką įprastinės ir sutrikusios raidos vaikų sveikatai. Taip pat konferencijos dalyviai pristatė parengtus ir įgyvendintus projektus: „Sveikata visus metus“, „Sveikatiada“, žaidimus, skirtus lavinti smulkiąją ir stambiąją vaikų motoriką, aptarė „Kimochi“ programos veiksmingumą, taikymo įvairovę ir kylančius sunkumus, dalijosi ateities tikslais, ugdant mažųjų sveikatą holistiškai ir apžvelgė šeimos ir ikimokyklinės įstaigos partnerystę, stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

 

Konferencija dar kartą patvirtino, jog norėdami pakeisti visuomenės požiūrį į sveikatą, pirmiausia turime mokyti vaikus rūpintis sveikata, ugdyti sveiką gyvenimo būdą. Poreikis sveikai gyventi turėtų būti formuojamas nuo pat gimimo ir pirmiausia už tai yra atsakinga šeima. Ne mažesnis vaidmuo tenka vaikų ugdymo institucijoms – ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir mokykloms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.