Vaikų mokymo(si) nauda įsitraukiant į respublikinių projektų veiklas

Atlikta ne viena apklausa apie tai, kokią naudą ugdymo(si) procesui daro respublikiniai projektai. Dauguma pedagogų nurodė, kad dalyvavimas tokiuose projektuose ne tik praturtino mokymo procesą, bet ir padėjo kurti geresnius santykius tarp mokytojo ir mokinių, taip pat – ir jų tėvų. Reikia pabrėžti ir tai, kad kiekvieno projekto tikslai ir uždaviniai yra tokie: skatinti ugdytinių domėjimąsi aplinkiniu pasauliu; supažindinti su įvairiomis savybėmis, nauda, problemomis, atitinkančiomis projektų temą; žadinti norą smalsauti, kurti, atrasti, pasitikėti savimi ir savo jėgomis; rodyti norą mokytis ir kt.

 

Visa tai ir lavina vaikų prigimtinius poreikius, kurie padeda socializuotis visuomenėje. Nuostabu, kai mes, pedagogai, dalijamės, organizuojame ir įtraukiame ne tik savo grupės ugdytinius į įvairias veiklas, projektus, bet ir kitas įstaigas.

Švietimo mainų paramos fondas (nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo srityje) atlikdamas apklausą paminėjo: „Projektų dalyviai – tiek pedagogas, tiek moksleiviai – tampa labiau motyvuoti mokytis, nes naujų žinių įgyja per praktines veiklas, mokosi patraukliomis, neįprastomis formomis.“

 

Šiandien visi gali remtis ir nauju metodu STE(A)M, kuris ir nukreipia ugdymą(si) būtent per praktines veiklas. Manau, kad šiuolaikiškumas, modernumas, technologijų naujovės tobulina ne tik mokytojo profesines kompetencijas, bet ir specialybės įgūdžius.

 

Kartu su savo Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ „Bitučių“ grupės ugdytiniais dažnai dalyvaujame organizuojamuose projektuose. Kuriame, organizuojame ir dalijamės savo veiklomis, projektais ir kt. Mano ugdytiniai su kiekvienu dalyvavimu tik stiprina savo galias, žinias, poreikius. Kas man, kaip mokytojai, itin svarbu. Negalėjome praleisti ir dar vieno projekto – „Medžiai sako mums ačiū“. Manau, kiekvienas vaikas turi žinoti, kodėl reikia saugoti ir globoti medžius, kodėl reikalingas ir reikšmingas rūšiavimas, popieriaus perdirbimas ir kt. Pagal STEAM metodą kurdami savitą medį panaudojome tualetinio popieriaus ritinėlius. Vaikai ne tik dalijosi savo mintimis (lavino kalbos įgūdžius, turtino žodyną), bet ir įdėjo daug darbo. Su mano pagalba priklijavome iš anksto paruoštas gėlytes, lapelius. Vėliau vaikučiai spalvino, taip pat įtvirtino žinias apie medžių naudą žmogui, gamtai, žemei. Lavino kūrybiškumą, smalsumą, fantaziją.

 

 

Pasak E. Ačienės, šiandienos vaikas turi būti inovatyvus, kūrybiškas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, gebantis kritiškai mąstyti ir spręsti realiai iškilusias problemas, todėl jam reikia daugiau individualių, praktinių užduočių, mokslo sąsajų su realiu gyvenimu, aiškesnės mokymosi prasmės ir konkretesnių tikslų.

 

Natalija Zabolevičienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.