Vaikų meilė savo miestui Vilniui

Natalija Zabolevičienė
,
mokytoja metodininkė

Kas yra bendruomeniškumas? Tai, kai visi – pedagogai, ugdytiniai, tėvai – bendromis jėgomis, noru, ryžtu siekiame vieno tikslo. Kiekvienais metais, švenčiant valstybines šventes, Vilniaus gimtadienį, mūsų, lopšelio-darželio „Atžalėlės“, bendruomenė perteikia ugdytiniams vertybes, papročius, meilę, kad vaikai ir ateityje neštų atsakomybę už savo miestą, šalį.

Minint Vilniaus miesto gimtadienį, vaikai buvo supažindinti su legenda (Gedimino sapnas), kunigaikščiu Gediminu (žiūrėjo vaizdo medžiagą, žaidė įvairius žaidimus, apžiūrinėjo knygas apie Vilnių, domėjosi Gedimino laiškais). Dalyvavo ne viename organizuojamame respublikiniame projekte, padėjusiame praplėsti žinias apie savo mylimą miestą Vilnių, deklamavo eilėraščius, piešė – kūrė namus, kuriuos norėtų pastatyti Vilniuje, diskutavo, kuo ypatingas miestas, kuriame jie gyvena ir kt.

 

Tėvų dalyvavimas organizuojamoje programoje lopšelio-darželio „Atžalėlės“ kieme, švenčiant Vilniaus jubiliejų, vaikus įkvėpė. Tai leido suprasti, kad jie nėra vieni, kad tėvams irgi rūpi miestas, gerovė, kad švęsdami Vilniaus gimtadienį tėveliai džiaugiasi, didžiuojasi savo miestu ir puoselėja savo gyvenimą jame. Anot Vydūno, pirmutinis auklėjimo veiksnys – šeima. Vaikas joje gauna „fizinį kūną“ ir dvasinio gyvenimo pradžią, čia išugdomi pirmieji žmogiškumo daigai, čia jis supažindinimas su tautos kultūra. Meilės Tėvynei ugdymas vaiko širdyje nereikalauja ypač didelių fizinių pastangų ar laiko sąnaudų. Užtenka nuoširdaus atviro pokalbio vaikams suprantamais žodžiais. A. Maceina taip pat pritaria Vydūnui teigdamas, kad „visų vertybių pagrindas yra šeima“, todėl ir mes, lopšelio-darželio „Atžalėlės“ bendruomenė, įtraukėme tėvelius į Vilniaus gimtadienio šventimą. Juk mūsų įstaigos tikslas – kad vaikai įgytų stiprų emocinį ryšį su savo kraštu ir perimtų iš mūsų, suaugusiųjų, vertybes, tikėjimą, viltį ir meilę savo miestui, šaliai.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.