Vaikų konferencija „Sveikatos labirintai“

Jolanta Pažarauskienė
,
Šiaulių l.-d. „Žiogelis“ judesio korekcijos mokytoja
Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė
,
logopedė

Kalbėdami apie vaiko teisę į sveikatą, nepamirštame ir jo pareigos būti sveikam, mokėjimo rūpintis savo sveikata. Todėl sveikatos ugdymas darželyje yra kasdienis ir neatsiejamas dalykas nuo kitų veiklų, tik taip ikimokyklinio amžiaus vaikai gauna žinių ir įgūdžių sveikai gyventi bei rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Mes, tėvai, pedagogai, atsakingi, kad vaikams būtų prieinamos žinios apie sveikatą, jos išsaugojimą ir puoselėjimą. Mūsų pareiga diskutuoti, kalbėti jiems rūpimais klausimais.

 

Šios idėjos vedami Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai balandžio 10 d. surengė Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų konferenciją „Sveikatos labirintai“, kurioje dalyvavo ugdytiniai iš 12 įstaigų. Konferencijos tikslas – suburti ikimokyklinio amžiaus ugdytinius ir padėti jiems išreikšti savo nuomonę sveikatos klausimais, atstovauti savo interesams ir per žaidimą puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, gebėjimus, vertybines nuostatas.

Vaikai žaismingai atsakinėjo į Žiogo ir Boružės užduotus klausimus, demonstravo savo medicinos žinias bandydami sutvarstyti sužeistą auklėtojos ranką, sprendė globalias problemas, tokias kaip patyčios, gaisrai, potvyniai, ligos ir pan. Dėliojo sveiko maisto piramidę ir svarstė, kurie maisto produktai yra sveiki, o kokių vertėtų atsisakyti.

 

Konferencija neprailgo, vaikai dalijosi žiniomis, patirtimi, gebėjimais spręsti paprastus, bet jiems labai aktualius klausimus. Taip klaidžiojo „sveikatos labirintais“ ir mokėsi išsakyti savo nuomonę, priimti sprendimus, dirbti komandose, turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su bendraamžiais.

Komandų darbus vertino visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, kurios vaikams padėjo suprasti, kad už savo sveikatą esame atsakingi visi ir kad sukaupta patirtis ateityje pravers sprendžiant sudėtingesnius klausimus.

Konferencijoje dalyvavusi lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Sigita Saviščevienė pabrėžė, kad labai svarbu atsižvelgti į vaikų išsakytas mintis, jas gerbti ir į jas įsiklausyti. Kiekviena ugdymo institucija turi siekti sveikiau gyventi ir rodyti pavyzdį mažiesiems ugdytiniams.

 

Renginio pabaigoje vaikai ir pedagogai apdovanoti padėkomis už dalyvavimą. Kiekvienam dalyviui įteiktos Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro atminimo dovanėlės. Visi konferencijos dalyviai dalijosi įspūdžiais, šiltais žodžiais, dėkojo už bendrą darbą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.