Vaikų etnokultūrinė konferencija „Skrynelę pravėrus“

Laura Palivonienė, Rasa Navickienė
,
pradinių klasių pedagogės 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų etnokultūrinė konferencija „Skrynelę pravėrus“. Konferencijos metu vaikai dalinosi savo žiniomis apie etninę kultūrą, etnokultūrinį raštingumą, ugdė tautinį tapatumą, pažino ir vertino savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokė save kaip tos kultūros puoselėtoją. Joje dalyvavo didelis būrys mokinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų iš visos Lietuvos mokyklų: Skuodo, Alytaus, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Lazdijų, Mažosios Lietuvos regiono Šilutės ir kitų miestų. Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pasidžiaugė mokytojų ir mokinių noru dalintis žiniomis apie lietuvių liaudies paveldą, tautinius kostiumus, akcentavo etnokultūros svarbą. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacinių, kultūrinių ir edukacinių paslaugų skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Asta Jasiulionienė dalyviams pasakojo ką per Velykas darydavo vaikai. Muzikavimo ir dainavimo studija „Dunduliai“, paruošti Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Rasos Navickienės, pasveikino prisijungusius amerikiečių liaudies daina „Upės krantai“. Įvadinėje dalyje buvo pasidalinta ir šokių mokytojos D. Riškienės šokių studijos „Šypsenėlė“ šokiu „Mano namai“. Buvo pristatyta pradinių klasių mokytojos Ž. Mickevičienės ir muzikos mokytojos U. Dapkienės bendrai kurta lietuvių liaudies pasaka „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“. Pasibaigus įvadinei konferencijos daliai mokiniai ir juos paruošę mokytojai išsiskirstė į pogrupius. Pogrupiuose, ugdytiniai, padedami juos ruošusių mokytojų, pristatė sakmes, pasakas be galo, padavimus, dainavo tarmiškas dainas, dalinosi receptais, žaidė žaidimus.

 

 

Konferencijos dalyviai ir jų mokytojai kartu su „Romuvos“ progimnazijos šokio mokytoja Daiva Riškiene judriojoje veikloje mokėsi ir šoko du lietuvių liaudies šokius: „Kiaulė grikiuos“ ir „Pliauškutis“. Šokio mokytojai padėjo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 4 klasės mokinės.

 

Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje. Visi jautėsi pakylėtai ir džiugiai, pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis. Savo džiugia nuotaika širdelėmis ir jaustukais pasidalino ekrane. Visi dalyviai planavo sugrįžti kitais mokslo metais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.