Vaikų adaptacija darželyje ekstremalios situacijos metu

Airinė Gailiūnienė
,
Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ psichologė
Marytė Mockienė
,
mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Pasaulyje pandemija sukėlė daug įtampos ir nerimo, tai paveikė ir kasdienį mūsų gyvenimą. Ruošiantis naujiems mokslo metams, kilo daug dvejonių ir nežinomybės, kaip seksis mažiausiems lopšelio-darželio vaikams adaptuotis naujoje aplinkoje, kadangi, laikantis Covid-19 ligos prevencijos priemonių, lopšelio grupės tėveliams suteikta galimybė tik vieną savaitę pabūti su savo atžala ugdymo patalpose. Neliko galimybės su vaiku grupėje pabūti tiek, kiek jiems atrodo būtina.

Įvairūs autoriai teigia, kad tikroji vaiko adaptacija prasideda tada, kai mamos ar tėčio nėra šalia, tačiau, kai kurių tėvelių ir vaiko ryšys labai stiprus, todėl ne tik vaikams, bet ir tėveliams reikėjo padėti prisitaikyti prie naujovių.

 

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ didelį dėmesį skiriame vaikų emocinei būsenai, psichinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Mums svarbu, kad vaikas darželyje jaustųsi saugus ir laukiamas. Atsižvelgiame į tai, kad daugelis vaikų lopšelį pradeda lankyti iki tol nelankę jokios ankstyvojo amžiaus grupės bei siekiame kokybiško ugdymo planavimo ir rezultatyvaus jo įgyvendinimo kasdieniame vaikų ugdyme. „Viščiukų“ grupėje, kartu su grupės bendruomene, įgyvendinome projektą „Man darželyje gera ir smagu“, kad vaikų adaptacija darželyje taptų sklandesnė.

 

Projekto vykdymo metu siekėme suteikti kuo daugiau teorinių žinių ugdytinių tėveliams apie vaikų adaptaciją ir jos ypatumus. Prasidedant naujiems mokslo metams surengtas grupės tėvų susirinkimas. Susirinkimo metu tėveliai susipažino su grupės mokytojomis, padėjėja, psichologe ir visuomenės sveikatos specialiste. Tėveliai galėjo aptarti visus rūpimus klausimus, susijusius su lopšelio grupės lankymo pradžia. Taip pat lopšelio-darželio psichologė pristatė pranešimą „Sėkminga adaptacija darželyje“. Pristatymo tikslas – suteikti ugdytinių tėveliams teorinių žinių apie vaikų adaptaciją ir jos ypatumus, pasidalinti gerąja patirtimi. Tam, kad vaikų adaptacija vyktų kuo sklandžiau, pateikti praktiniai patarimai, kaip rytais atsisveikinti su vaiku bei, kaip paruošti vaiką naujam gyvenimo etapui. Taip pat tėveliams išdalinti informaciniai lankstinukai „Pirmieji žingsniai darželyje“. O visuomenės sveikatos specialistė pristatė rekomendacijas dėl Covid-19 prevencijos priemonių laikymosi.

 

Siekdami įtvirtinti tėvelių žinias, rugsėjo pabaigoje surengėme dar vieną paskaitą tėveliams. Nuotoliniu būdu paskaitą „Vaiko adaptacija darželyje“ skaitė Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė Jakutienė.

Projekto vykdymo metu didelis dėmesys skirtas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimui. Pasitelkusios šiuolaikines technologijas grupės mokytojos su tėveliais dalijosi gražiausiomis kasdienio grupės gyvenimo akimirkomis. Tėveliai, nuotraukose matydami besišypsantį, žaidžiantį, dalyvaujantį veikloje ar miegantį savo vaiką, galėjo jaustis ramiai, kad jų vaikas jaučiasi gerai, sugeba prisitaikyti prie naujos aplinkos.

 

Pirmosiomis savaitėmis tikrai buvo nemažai ašarų, bet vis tiek stengėmės kurti saugią ir jaukią aplinką vaikams. Mažieji iš lėto pažino ugdymo įstaigos aplinką. Pirmosios „išvykos“ į kitą korpusą kėlė nerimą, vaikučiai išplėtę akytes dairėsi, tačiau kiek džiaugsmo ir įspūdžių kėlė akvariumuose gyvenančios žuvytės ir vėžlys…

Grupių mokytojos Marytė Mockienė, Anželika Ševčiukienė ir psichologė Airinė Gailiūnienė stengėsi žaismingai vesti įvairias veiklas, užsiėmimus, naudojo įvairias lėles ir žaislus. Argi nesmagu, kai pasaką skaito Zuikis Puikis, o piešti kviečia padūkusi varna?!

Baigdami projekto įgyvendinimą, pakvietėme grupės tėvelius ir vaikus pagaminti žaislą-lėlę „Noriu turėti draugą“. Smagu, kad pagaminti žaisliukai džiugina grupės vaikus, tarsi leisdami šalia turėti nedidelę dalelę namų.

 

Siekdamos sužinoti, ar ugdytinių adaptacijos procesai vyksta sėkmingai, atlikome tėvelių apklausą. Paprašėme tėvelių įvertinti, kaip jų vaikui sekėsi pirmąjį mėnesį darželyje. Apibendrindamos apklausos duomenis, galime daryti prielaidą, kad beveik visi grupės vaikai lopšelyje-darželyje adaptavosi sėkmingai. Tai patvirtina tėvelių nuomonė, jie pažymi, kad vaikas jau priprato prie naujos aplinkos, grupės mokytojų. Tyrimas parodė, kad 9 vaikai iš 15 noriai eina į darželį, 4 vaikai rytais lengvai, be ašarų atsisveikina su tėveliais. Tai, kad daugelio vaikų emocijos mažai pasikeitė, ir tik nedidelė dalis vaikų tapo irzlesni, verksmingesni, rodo, kad vaikai gana sėkmingai adaptavosi.

 

Pandeminės situacijos akivaizdoje suvokiame, jog nesvarbu, kiek laiko tėveliai praleis grupėje su vaiku, svarbiausia – šiltas, palaikantis bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Džiaugiamės, kad grupės vaikų tėveliams galėjome ne tik suteikti daug teorinių žinių apie adaptacijos ypatumus, bet ir įtraukti juos į bendras veiklas (žaislo kūrimas, dalyvavimas sporto šventėje). Galime džiaugtis, kad vaikų adaptacija įvyko sėkmingai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.