Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris

Aurelija Kasparavičienė
,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

Balandžio 9 d. „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“. Konferencijoje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, vaikų globos namų ir kitų įstaigų atstovai. Renginio tikslas – skatinti įvairių mokyklų mokytojus, klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus dalytis gerąja darbo patirtimi.

 

Savo įstaigų darbo metodus ir patirtį pristatė Sümeyye Öztürk ir Tuğba Celik iš Turkijos. Apie „Diemedžio“ ugdymo centro veiklą ir pagalbos teikimo galimybes kalbėjo l. e. direktoriaus pareigas Birutė Šimkuvienė ir aš, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė. Pasidalijau mintimis apie „Erasmus+“ mokymus „Emocijų vadybos įrankiai ir įgūdžiai“ Ispanijoje, orientuotus į teorinius ir praktinius emocijų valdymo ir vadybos aspektus. Mokymų tikslas – paruošti asmenis, kurie gebėtų atpažinti jausmus ir emocijas, įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti, spręsdami įvairius iškylančius sunkumus.

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos psichologė Laura Aširovienė kalbėjo apie kaniterapijos įtaką sėkmingam vaiko ugdymui. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos psichologė Renata Baltrimienė pristatė gerąją Italijos, Portugalijos patirtį kaniterapijos srityje.

 

Po pirmos dalies konferencijos dalyviai buvo supažindinti su centro edukacinėmis erdvėmis, mokinių gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, terapiniuose kabinetuose esančiomis specialiosiomis priemonėmis ir jų naudojimo galimybėmis, aptarta terapijų taikymo nauda. Dalyviai susipažino su stendiniais pranešimais.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai tęsė darbą trijose sekcijose. Buvo aptarta ugdymo įtaka ir galimybės siekiant užtikrinti vaiko gerovę ugdymo(si) procese, vaiko sėkmės užtikrinimas taikant kokybišką švietimo pagalbą, kūrybinės veiklos ir kt.

 

Išklausę visus pranešimus konferencijos dalyviai išskyrė pagrindines mintis, kad veiksmingiausias vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas yra integracija, taikant kompleksinę švietimo pagalbos specialistų pagalbą. Ugdant mokinius svarbu daugiau dėmesio skirti ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir mokinio asmenybei. Svarbu rasti vaiko gerąsias savybes, stiprybes ir jas plėtoti. Kokybiškas bendradarbiavimas – kelias į kūrybišką, iniciatyvų, mokantį mokytis, komunikuojantį, atsakingą gyvenimo kūrėją.

Dėkojame visiems, kurie pristatė savo pranešimus ir dalijosi gerąja darbo patirtimi.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.